0

Klimatická spravedlnost

DURBAN – Před kodaňským summitem o klimatických změnách přede dvěma lety jsme se oba sešli v Kapském Městě, abychom si vyslechli pět farmářů a farmářek z různých afrických zemí. Tito lidé (byly mezi nimi čtyři ženy) nám popisovali, jak klimatické změny zhoršují jejich živobytí. Všichni do jednoho nám vysvětlovali, jak se záplavy, sucha a mizení pravidelných období setí a sklizně vymykají jejich normálním zkušenostem. Jejich obavy sdílejí zemědělci a domorodí obyvatelé ze všech koutů světa – tedy lidé, kteří nesou nejtěžší následky klimatických šoků, přestože se na nich nikterak nepodíleli.

O dva roky později jsme se sešli v jihoafrickém Durbanu, kde se letos uskuteční konference COP17 o klimatických změnách, a situace chudých lidí v Africe i jinde se ještě více zhoršila. Mezivládní panel OSN pro změny klimatu dospívá ve své nejnovější zprávě k závěru, že je prakticky jisté, že horkých dní v globálním měřítku přibývá a jejich teplota se zvyšuje; ve většině regionů světa se jejich četnost zvýšila dokonce desetinásobně.

Brutálním paradoxem klimatických změn je navíc skutečnost, že současně vzrostla četnost silných srážek, což zvyšuje riziko záplav. Od roku 2003 zažila východní Afrika osm nejteplejších let od začátku měření, což bezpochyby přispívá k těžkému hladomoru, jímž dnes v Africkém rohu trpí 13 milionů lidí.

Všechny tyto důsledky má na svědomí oteplení o pouhý jeden stupeň nad hodnoty před průmyslovou revolucí. Ekologický program OSN přitom nedávno zveřejnil zprávu s názvem Jak překlenout emisní propast, která ukazuje, že pokud nepodnikneme razantnější kroky ke snížení emisí, teplota se v průběhu tohoto století pravděpodobně zvýší až o čtyři stupně. Nejnovější důkazy nicméně dokládají, že nejednáme – podle Světové energetické zprávy 2011 vypracované Mezinárodní energetickou agenturou se objem emisí CO2 znovu zvedl na rekordní úroveň.