bocaletti7_Patrick Pleulpicture alliance via Getty Images_emissions nature Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Klimaat-constitutionalisme

LONDEN – In januari organiseerde Nederland een digitale topconferentie over klimaataanpassing, waar vertegenwoordigers van regeringen uit de hele wereld hun herstelplannen voor de periode na de pandemie bespraken. Om te profiteren van de opmerkelijk goedkope mogelijkheden voor overheidsfinanciering legden velen de nadruk op door de staat gestuurde investeringen in groene infrastructuur om de klimaatadaptatie te bevorderen en de economie te stimuleren.

Gezien de toenemende bewijzen dat er al onvermijdelijke verschuivingen in het klimaatsysteem aan de gang zijn, moet deze aandacht voor klimaataanpassing worden toegejuicht. Maar de constitutionele implicaties van meer staatsinterventionisme mogen niet worden onderschat. Telkens wanneer een staat belooft macht uit te oefenen op een schaal die de hele samenleving omvat – in dit geval om de hele economie klimaatbestendig te maken – zullen de bronnen en de reikwijdte van zijn legitimiteit hevig worden bediscussieerd.

In de rechtbanken van veel landen is dat al het geval. In 2015 klaagde Urgenda, een niet-gouvernementele organisatie, de Nederlandse overheid aan op grond van het feit dat zij had nagelaten de Nederlandse bevolking te beschermen tegen het verhoogde risico dat de klimaatverandering voor laaggelegen landen inhoudt. De implicatie was dat het niet halen van nationale emissiereductiedoelstellingen een bewijs is van nalatigheid van de staat. In 2019 gaf de Hoge Raad in Den Haag Urgenda gelijk; de staat werd verplicht om grotere emissiereducties na te streven.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/xx4BHOZnl