deseglise1_RGBAlpha Getty Images_sustainablegreeninfrastructurebuilding RGBAlpha/Getty Images

Hoe kunnen we duurzame infrastructuurprojecten opschalen?

NEW YORK – De klimaatverandering is misschien wel het dringendste mondiale probleem vandaag de dag, en we doen er niet snel genoeg iets aan. Het klimaatverdrag van Parijs uit 2015 stelt zich ten doel de stijging van de mondiale temperatuur onder de 2° Celsius boven het pre-industriële niveau te houden. Maar de huidige beloften van nationale overheden om de emissies van broeikasgassen omlaag te brengen maken het nog steeds mogelijk dat de opwarming van de aarde aan het einde van deze eeuw de 3°C zal overtreffen. Om dat te voorkomen moeten we sneller, op grotere schaal en ontwrichtender te werk gaan – vooral bij het ontwikkelen en financieren van duurzame infrastructuurprojecten.

De bestaande infrastructuur – grofweg gedefinieerd als transport, energie, telecommunicatie, water en gebouwen – neemt bijna 70% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening. Bovendien: nu de lage- en middeninkomenslanden de motor zijn achter de bevolkingsgroei en de verstedelijking, zullen ze het grootste deel van de verwachte verdubbeling van de infrastructurele objecten tegen 2050 voor hun rekening nemen, grotendeels in de vorm van geheel nieuwe projecten. Als we catastrofale klimaatverandering willen voorkomen, zullen we op grote schaal nieuwe, duurzame infrastructuur moeten bouwen, terwijl we oude, niet-duurzame objecten moeten ontmantelen of moderniseren.

Tot nu toe is deze doelstelling echter ongrijpbaar gebleken. Het aanbod van financierbare, duurzame infrastructuurprojecten is ontoereikend en ondermaats geweest, met name in lage- en middeninkomenslanden. En de financiering is ook niet al te snel van de grond gekomen, vooral niet van de kant van de particuliere sector.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/VuQCqGdnl