0

Realismus v otázce klimatických změn

NEW YORK – Populární píseň „Nádherná, nádherná Kodaň“ z filmového muzikálu „Hans Christian Andersen“ z roku 1952 pravděpodobně mnohokrát zazní letos na podzim, neboť v prosinci se v dánském hlavním městě (a v září v New Yorku) sejdou nejvyšší světoví představitelé, aby řešili problém klimatických změn. Pokud však mezinárodní myšlení nezačne být urychleně realističtější, bude Kodaň všechno jiné než nádherná.

Nikoho by nemělo překvapovat, že existuje jen malý konsensus ve věci všeobecné dohody, která by měla smysluplný dopad na světové klima. Vlády neobětují krátkodobý a střednědobý hospodářský růst kvůli dlouhodobému ekologickému přínosu. Obzvláště to platí dnes, kdy se velká část rozvinutého světa nachází uprostřed bolestné recese. Například Spojené státy nepřistoupí na strop, který by vyžadoval podstatné snížení emisí skleníkových plynů, bude-li to znamenat vyšší náklady a vyšší daně hrozící zpomalit hospodářské zotavení.

Rozvojové země se proti takovým stropům stavějí ještě vehementněji. Čtyři sta milionů Indů stále nemá elektřinu; nelze tedy očekávat, že se Indie zřekne rozsáhlejšího spalování uhlí, pokud se ukáže, že je to nejlepší způsob výroby elektřiny pro třetinu jejích občanů. Rovněž Čína vzhledem k relativně nízké životní úrovni většiny obyvatel jen těžko přistoupí na jakékoliv emisní stropy. Takový postoj však hatí vyhlídky na novou globální smlouvu, neboť rozvinuté země budou právem trvat na tom, aby součástí řešení byly i země chudší.

Kodaňský nezdar by mohl mít značné důsledky. Krátkodobě bychom se mohli dočkat toho, že se obavy spojené s klimatem stanou nejnovější záminkou k posílení obchodního protekcionismu. Pravděpodobně budou zavedeny takzvané „uhlíkové tarify“, které penalizují dovozy ze zemí nebo od společností, o nichž panuje názor, že pro snížení emisí nedělají dost. Světový obchod v důsledku hospodářské krize již nyní prudce poklesl; zavedení nových tarifů by ho nevyhnutelně snížilo ještě více, což by vyvolalo ztrátu dalších pracovních míst a vedlo k novým třenicím.