0

Klimatické divadlo

KODAŇ – Jednou ze zvláštnějších podívaných v�debatě o změně klimatu byl výjev z�počátku tohoto měsíce, kdy klimatolog NASA Jim Hansen pochodoval ruku v�ruce s�hollywoodskou herečkou Darryl Hannahovou před uhelnou elektrárnou Kapitolu ve Washingtonu, DC.

Hansen přislíbil, že během události, která se propagovala jako celosvětově největší protest proti změně klimatu formou přímé akce, bude vzdorovat zatčení. Namísto toho přišla nejhorší sněhová bouře za poslední tři roky, která rozprášila početnost davu, znemožnila příjezd zvláštních hostů a překazila snahy využít k�nasvícení protestního billboardu solárního panelu. Policie údajně davu sdělila, že nehodlají zatknout nikoho, kdo zatčen být nechce, a nikdo také zatčen nebyl.

To však demonstrantům nezabránilo prohlásit událost za úspěch. „VÍTĚZSTVÍ: PRÁVĚ TAKTO ZASTAVÍME GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ,“ ohlásily webové stránky protestu. A opravdu, předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA a lídr většiny v�Senátu USA vyzvali architekta Kapitolu (byť až několik dní před demonstrací), aby v�elektrárně Kapitolu přestal používat uhlí. Kdyby ale zastavit globální oteplování bylo takto snadné, poutače pro příští kolo přímé akce bych maloval já – a všichni, koho znám.

Hansen odsuzuje uhelné elektrárny jako „továrny smrti“ a jeho názor, že uhlí je zhoubné, má všeobecnou přízeň. Je ale také zjevně mylný. Kdybychom od zítřka měli přestat používat uhlí, zjistili bychom, že je stále významným zdrojem života. Uhlí stojí za téměř polovinou celosvětových dodávek elektřiny, včetně poloviny elektrické energie spotřebované ve Spojených státech. Uhlí udržuje v�chodu nemocnice a stěžejní infrastrukturu, v�zimě poskytuje teplo a světlo a v�létě zajišťuje životně důležitou klimatizaci. V�Číně a Indii, kde uhlí zodpovídá za přibližně 80% výroby elektřiny, pomohlo stovkám milionů lidí vymanit se z�chudoby.