UN photo/Flickr

Groei in de Nieuwe Klimaat-economie

MILAAN – Maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen en de klimaatverandering tegen te gaan zijn lang beschouwd als fundamenteel in strijd met de economische groei. De kwetsbaarheid van het wereldwijde economische herstel wordt vaak aangevoerd ter rechtvaardiging van het uitstellen van dergelijke maatregelen. Maar in een recent rapport, “The New Climate Economy: Better Growth, Better Climate” (“De Nieuwe Klimaat-economie: Betere groei, beter klimaat”) van de Mondiale Commissie voor de Economie en het Klimaat, wordt deze redenering van de hand gewezen. Het rapport komt tot de slotsom dat pogingen om de klimaatverandering te bestrijden de economische groei kunnen bevorderen in plaats van belemmeren, en dat ook nog eens betrekkelijk snel.

Iedereen die de economische prestaties sinds het begin van de financiële crisis in 2008 heeft bestudeerd, begrijpt dat balansschade – zoals buitensporige schulden en niet gedekte verplichtingen die geen schulden zijn – vertraging, plotselinge stopzetting of zelfs het teruglopen van de groei kan veroorzaken. En degenen die bekend zijn met de groei in de ontwikkelingslanden weten dat onderinvesteringen in menselijk kapitaal, infrastructuur en de kennis- en technologiebasis van de economie uiteindelijk leiden tot balansen die een aanhoudende groei niet kunnen ondersteunen.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn niet heel anders dan deze onhoudbare of gebrekkige groeipatronen. Ook zij creëren in wezen een balansprobleem met betrekking tot de voorraad CO2 in de atmosfeer.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Jh8soS4/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.