A Somalian refugee helps to dig a latrine on the outskirts of the IFO refugee camp Oli Scarff/Getty Images

De komende golf klimaatvluchtelingen

JOHANNESBURG – Regeringen in de hele wereld zijn verwikkeld in een reeks gesprekken die de manier waarop grensoverschrijdende bewegingen van mensen in goede banen geleid kunnen worden fundamenteel zou kunnen veranderen. Eén dialoog houdt zich bezig met de bescherming van vluchtelingen; de andere met migratie.

Deze gesprekken, die onder leiding staan van de Verenigde Naties, zullen niet leiden tot wettelijk bindende overeenkomsten. Maar de gesprekken zelf vormen een zeldzame kans om consensus te bereiken over hedendaagse migratieproblemen. En het belangrijkste is dat zij de internationale gemeenschap in staat zullen stellen plannen te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering, die al snel een van de voornaamste drijvende krachten achter de mondiale ontheemding en migratie zal worden.

Bij de jongste telling waren er zo'n 258 miljoen migranten wereldwijd, terwijl 22,5 miljoen mensen als vluchteling geregistreerd waren door het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties. Deze aantallen zullen verbleken op het moment dat zelfs de meest bescheiden klimaat-gerelateerde voorspellingen bewaarheid zullen worden. Volgens de International Organization for Migration kan de klimaatverandering wel eens een miljard mensen ontheemd maken in 2050. En geen enkel internationaal verdrag dekt de door het klimaat veroorzaakte migratie – een nalatigheid die nu moet worden aangepakt.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/akmZlvr/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.