A Somalian refugee helps to dig a latrine on the outskirts of the IFO refugee camp Oli Scarff/Getty Images

De komende golf klimaatvluchtelingen

JOHANNESBURG – Regeringen in de hele wereld zijn verwikkeld in een reeks gesprekken die de manier waarop grensoverschrijdende bewegingen van mensen in goede banen geleid kunnen worden fundamenteel zou kunnen veranderen. Eén dialoog houdt zich bezig met de bescherming van vluchtelingen; de andere met migratie.

Deze gesprekken, die onder leiding staan van de Verenigde Naties, zullen niet leiden tot wettelijk bindende overeenkomsten. Maar de gesprekken zelf vormen een zeldzame kans om consensus te bereiken over hedendaagse migratieproblemen. En het belangrijkste is dat zij de internationale gemeenschap in staat zullen stellen plannen te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering, die al snel een van de voornaamste drijvende krachten achter de mondiale ontheemding en migratie zal worden.

Bij de jongste telling waren er zo'n 258 miljoen migranten wereldwijd, terwijl 22,5 miljoen mensen als vluchteling geregistreerd waren door het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties. Deze aantallen zullen verbleken op het moment dat zelfs de meest bescheiden klimaat-gerelateerde voorspellingen bewaarheid zullen worden. Volgens de International Organization for Migration kan de klimaatverandering wel eens een miljard mensen ontheemd maken in 2050. En geen enkel internationaal verdrag dekt de door het klimaat veroorzaakte migratie – een nalatigheid die nu moet worden aangepakt.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/akmZlvr/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.