sherif1_ HOSHANG HASHIMIAFP via Getty Images_girls school afghanistan HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images

Klimaticko-vzdělávací krize

NEW YORK – Klimatické změny ohrožují samotnou budoucnost lidstva. Moře dnes zalévá celé vesnice a všude na světě sílí konflikty o vzácné nerostné zdroje. Meteorologické jevy vyhánějí z domovů rok od roku vyšší počet rodin, což vytváří začarovaný kruh extrémní chudoby, akutního hladu a nejistoty.

V době, kdy si připomínáme Den Země 2021, musíme rozšířit cíl našeho zájmu a uvědomit si také prohlubující se spojitost mezi klimatickou krizí a vzděláním – tedy oblastí, kde zoufale potřebujeme přetavit chvályhodné záměry a finanční závazky ve smysluplnou akci. Vzdělání pro nejohroženější populace světa – zejména pro dívky a chlapce přesídlené v důsledku klimatických katastrof, ozbrojených konfliktů a vleklých politických krizí – se musí stát nejvyšší prioritou v našem úsilí o ochranu lidstva a vytvoření životaschopnější budoucnosti pro příští generace.

Výzva, před kterou stojíme, nemá v dějinách obdoby. Očekává se, že v příštích 30 letech si klimatické změny vyžádají přesun více než 140 milionů lidí z celé jižní Asie, subsaharské Afriky a Latinské Ameriky, a to při nákladech přibližně 7,9 bilionu dolarů. Tato vlna masové migrace a přesídlování naruší globální úsilí o rozšiřování demokratického a zodpovědného vládnutí a o dosažení cílů vytyčených v programu Cíle udržitelného rozvoje a v Pařížské klimatické dohodě.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/5MWarggcs