Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

acemoglu12_FABRICE COFFRINIAFP via Getty Images_climateprotestgirlstudent Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Mají klimatická děcka pravdu?

CAMBRIDGE – Vzestup emisí skleníkových plynů (SP) do atmosféry zapříčinil během uplynulého století zvýšení průměru globálních povrchových teplot o téměř 1°C. Ve vědecké obci není pochyb o tom, že tyto změny jsou přímým důsledkem lidské činnosti. Přesto se zdá čím dál méně pravděpodobné, že emise SP dokážeme dostatečně snížit, abychom globální oteplování zastavili a pak zvrátili.

Cena za tuto neschopnost – stoupající hladiny moří, masové stěhování populací, častější extrémní povětrnostní události a šíření nových infekčních nemocí – bude dle očekávání katastrofální, i když pomineme skutečně apokalyptická „mezní rizika“ identifikovaná zesnulým Martinem Weitzmanem z Harvardovy univerzity. Mnohá z těchto břemen přitom zatíží dnešní mladé lidi.

Mohla by být za takové situace řešením „školní stávka za klima,“ mezinárodní hnutí studentů a mládežnických aktivistů? Ano i ne. Svět – zejména Spojené státy – potřebuje budíček. Je třeba otřást naším mylným pocitem pohody, povzbuzovaným nepoctivými povídačkami o geoinženýringu a dalších technologických zázracích. K sešikování robustních reakcí na masivní kolektivní výzvy bylo vždy zapotřebí vytrvalé aktivity občanů a občanské společnosti.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/JrStU7Ncs;

Edit Newsletter Preferences