STEFANIE GLINSKI/AFP/Getty Images

We moeten de migratie veiliger maken

NEW YORK – De mensheid is in beweging. We leven in een tijdperk van een ongekende mobiliteit van ideeën, geld, en – steeds vaker – ook van mensen.

Alleen al de omvang van de menselijke bevolking, in samenhang met de manier waarop we onze hulpbronnen verbruiken, zorgt ervoor dat de wereld diepgaand wordt herschapen. Hoewel ons economische “neem-maak-wegwerp”-model welvaart heeft geschapen voor honderden miljoenen mensen in vele landen, waardoor de armoede in de wereld aanzienlijk is teruggedrongen, heeft het ook veel te veel mensen in de steek gelaten. Van cruciaal belang is dat het toekomstige generaties aan enorme sociale, economische en ecologische risico's blootstelt. En wellicht het grootste risico vloeit voort uit het vullen van de atmosfeer met broeikasgassen in een tempo dat veel hoger ligt dan ooit in de afgelopen 66 miljoen jaar.

Eén miljard mensen zijn vandaag de dag migranten, die op drift zijn geraakt binnen of buiten hun nationale grenzen. Dat is gebeurd door een verscheidenheid aan complexe redenen,  waaronder bevolkingsdruk, een gebrek aan economische kansen, milieubederf, en nieuwe vormen van reizen. Tezamen dragen deze factoren bij aan menselijke ontheemding en onveilige migratie op ongekende schaal. En de niveaus daarvan zullen alleen maar blijven stijgen naarmate de gevolgen van de klimaatverandering geleidelijk aan het levensonderhoud van miljoenen mensen zullen eroderen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/dyYJgcI/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.