6

De noodzaak van aanpassing

NAIROBI – In de aanloop naar de recente VN-conferentie over klimaatverandering in de Peruaanse hoofdstad Lima richtte aan groot deel van de aandacht van de wereld zich op de vraag in hoeverre landen zich zouden willen vastleggen op een raamwerk voor het terugdringen van de broeikasgasemissies. De belofte van overheden om zich te conformeren aan zo'n raamwerk is immers van cruciaal belang om te verzekeren dat de overeenkomst die in december in Parijs moet worden getekend zal voorkomen dat de temperaturen op de wereld met meer dan 2º Celsius zullen stijgen ten opzichte van pre-industriële niveaus.

Het goede nieuws is dat de “Oproep voor Klimaatactie” van Lima voldoende progressie heeft getoond om de voorbereidingen mogelijk te maken voor een samenhangende klimaatovereenkomst in Parijs. Maar er zijn ook veel vragen onbeantwoord gebleven – een tekortkoming die werd weerspiegeld in de discussies over aanpassing. Hoewel de nieuwe nadruk op dit belangrijke onderwerp welkom is, moeten de manieren nader worden uitgewerkt waarop wordt voorzien in de financiering, technologie en kennis die landen, gemeenschappen en ecosystemen nodig hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Zelfs als we de stijging van de temperatuur op aarde binnen de perken weten te houden, zal de klimaatverandering van blijvende aard zijn. Gemeenschappen hebben nu al te kampen met frequentere droogten, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden Deze gevolgen zullen alleen maar toenemen.

Toch blijkt uit het eerste aanpassingsrapport van het VN-milieuprogramma, dat in Lima werd vrijgegeven, dat de wereld er nog helemaal niet op is voorbereid de kosten van de aanpassing te moeten dekken. En deze kosten zullen veel hoger zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens het rapport zullen de aanpassingskosten, zelfs als de temperatuurdoelstelling wordt bereikt, twee tot drie maal hoger uitvallen dan de aanvankelijk verwachte $70-100 mrd per jaar in 2050 (een stijging met het vijfvoudige is mogelijk, maar minder waarschijnlijk).