Imperativ adaptace

NAIROBI – Před nedávným jednáním Organizace spojených národů o klimatických změnách, které se konalo v peruánské Limě, se pozornost velké části světa soustředila na otázku, jak silně se jednotlivé země zavážou dodržovat rámec snižování emisí skleníkových plynů. Odhodlání vlád dodržovat tento rámec má koneckonců klíčový význam pro zajištění, aby dohoda, která má být podepsána letos v prosinci v Paříži, zabránila zvýšení globálních teplot o více než 2°C oproti stavu před průmyslovou revolucí.

Dobrou zprávou je, že limská „Výzva ke klimatické akci“ učinila natolik velký pokrok, aby umožnila přípravy na všeobecnou klimatickou dohodu v Paříži. Zároveň ovšem zanechala mnoho nevyřešených otázek – a tento nedostatek se odrazil v diskusích o adaptaci. Nový důraz na toto důležité téma je sice vítaný, avšak otázka, jak zajistit finance, technologie a znalosti, které státy, komunity a ekosystémy potřebují, aby se na klimatické změny adaptovaly, vyžaduje další rozpracování.

I když omezíme vzestup celosvětových teplot, klimatické změny nevymizí. Některé komunity se už dnes potýkají s extrémnějšími a častějšími suchy, záplavami a dalšími meteorologickými jevy. Tyto následky globálního oteplování budou pouze sílit.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Ys4awX8/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.