gwagner7_GERARD JULIENAFP via Getty Images_solarpanels Gerard Julien/AFP via Getty Images

Vippepunktet vi vil ha

NEW YORK – Det koster å gjøre verden til et bedre sted. Det gjelder også reduksjonen av karbonutslipp. Hvis ikke det var tilfelle, ville ikke klimaendringene være et så stort problem — sett ut fra et snevert økonomisk perspektiv. Men klimaendringene, og det de krever av oss, er også et politisk spørsmål. De direkte økonomiske kostnadene knyttet til klimatiltakene har gått ned. Det gjør at debatten nå i større grad dreier seg om de politiske og sosiale problemene som oppstår når vi beveger oss bort fra fossile drivstoff og over til en høyeffektiv lavkarbonverden.

Ser vi på de økonomiske kostnadene, har de fleste klimatiltakene blitt rimeligere. Kostnadene ved solcellepaneler har stupt med mer enn 85 % på mindre enn ti år, og med mer enn 99 % siden de første panelene fant veien til folks tak på starten av 1980-tallet. Som et resultat, har den globale strømproduksjonen fra denne type paneler økt i raskt tempo; ifølge beregninger ligger det an til en firedobling i løpet av dette tiåret. Solkraft er den raskest voksende kilden til ny elektrisitet, og vindkraft følger hakk i hæl.

Men det er fortsatt langt frem mot målet. Kull dominerer fremdeles verdens totale elektrisitetsproduksjon. Og olje dominerer verdens totale energiforbruk (som inkluderer bilkjøring, flytrafikk og skipsfart). Klimautfordringen er kort sagt som følger: Kostnadene ved fornybar energi blir stadig lavere, men eldre og mer forurensende former for energi er fortsatt etterspurt og brukt over alt i verden. Sluttresultatet er åpenbart, og det samme er utviklingstrenden: Det grønne skiftet vil finne sted. Spørsmålet er om det vil skje fort nok.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/1sXcRQfnb