1

Zářná budoucnost pro čisté technologie

MNICHOV – Pozorovatelům by se snad dal odpustit názor, že šťastná hvězda takzvaných čistých technologií pohasla. V posledních dvou letech si totiž indexy mnoha čistých technologií vedly bídně. V Evropě dostala solární energie úder na solar poté, co Evropská komise rozhodla o utlumení dotací obnovitelné energie do roku 2017. V Německu kleslo množství instalovaných solárních panelů v roce 2013 téměř o 60% a v Itálii o 70%. Ve Velké Británii bylo zase profinancováno méně než 30% smluv o čistých technologiích z prostředků rizikového kapitálu, nacházejících se v rané fázi.

Pravda je taková, že tohle už jsme zažili. Křeče sektoru čistých technologií představují příznaky cyklu, jenž charakterizuje všechny nově se rýsující technologie: vzrušení, přehnaná očekávání a konsolidaci, po nichž nakonec následuje stabilita a obnovení růstu. Nedávné události jsou spíše předzvěstí mnohem významnější transformace: čisté technologie začínají být komerčně životaschopné.

Důvěra v budoucnost sektoru čistých technologií má kořeny v potřebě trvale udržitelných řešení pro planetu obývanou stále bohatší populací. Očekává se, že v příštích 20 letech se počet spotřebitelů ze středních vrstev zvýší z dnešních 1,8 na přibližně 3 miliardy. A jejich nový životní styl bude vyžadovat zdroje, energii nevyjímaje.

K tomuto růstu poptávky navíc dojde v době, kdy nalézání, rozvoj a těžba nových zdrojů energie bude stále náročnější a dražší. Například průměrné reálné náklady na výstavbu ropného vrtu se za posledních 12 let zdvojnásobily a v posledních letech se navzdory maximálnímu (a často drahému) úsilí těžebního průmyslu daří objevovat jen málo nových ložisek. Náklady na čistou energii přitom vykazují opačnou tendenci, takže tato řešení dozrávají právě ve chvíli, kdy se jejich potřeba – zejména v některých největších rozvojových městech světa – stává akutní.

Stěžejní otázka pro budoucnost čistých technologií zní, zda potřebují regulační podporu, aby mohly prosperovat. Zrušení dotací v Evropě samozřejmě tento sektor tvrdě zasáhlo. Ačkoliv však Německo a Itálie ztratily první a druhé místo v počtu nově instalovaných solárních panelů, nahradily je Čína a Japonsko. Celosvětově solární energetika roste od roku 2006 průměrným tempem 57% ročně.

Regulační podpora je účinná při vytváření poptávky a umožňuje, aby nabídka obnovitelných zdrojů dosáhla efektivního rozsahu. Ne vždy je však taková podpora ekonomicky efektivní. Německá zkušenost přinesla mimo jiné ponaučení, že náhlé změny regulace mohou vytvářet špičky a sedla v poptávce, které stále se formujícímu trhu neprospívají. Největší hrozbou na mnoha trzích není případné zrušení dotací a dalších podpor, nýbrž možnost, že se regulační struktura nepřizpůsobí rozvoji sektoru.

S dozráváním průmyslových oborů slábnou argumenty pro jejich politickou podporu. A zdá se, že solární energetika je stále lépe schopná přežít i bez regulační pomoci.

Prosperující globální trh velmi přispívá k vyrovnání podmínek pro všechny typy zdrojů. V posledních pěti letech zkrachovaly desítky výrobců solárních technologií, ale nahradili je silnější, inovativnější a efektivnější hráči. Jen v posledním roce byla instalována více než čtvrtina celkových současných celosvětových kapacit solární fotovoltaické energie. Mezinárodní energetická agentura, která v oblasti vyhlídek solární energie zaujímá konzervativní přístup, dnes očekává, že do roku 2050 půjde o největší světový zdroj energie.

Kvůli obavám o budoucnost čistých technologií se však nové projekty obtížněji financují. Inovativní nová schémata, jako jsou dluhopisy čistých technologií nebo financování třetími stranami, nicméně celkový obraz mění. Vlastnictví třetí strany, při němž firma instaluje a udržuje solární panely výměnou za stanovenou měsíční sazbu nebo fixní cenu za jednotku energie, zvýšila rychlost zavádění této technologie v Kalifornii a v letech 2012 a 2013 se takto financovaly více než dvě třetiny nových instalací. Také nová partnerství s velkými hráči v oboru – jako je spojení firem Daimler a Tesla nebo kontrolní podíl, který firma Total získala ve společnosti SunPower – snižují menším firmám náklady financování.

Firmy podnikající v oblasti čistých technologií jsou přitom stále důmyslnější a kreativnější. Kolem využívání informačních technologií ke snížení spotřeby energie se rozvinul celý nový obor. Některé firmy, například C3 Energy, nabízejí elektrárenským společnostem software, jenž dokáže analyzovat jejich elektrické sítě, zlepšovat provoz sítí a využívání aktiv, a tím zvyšovat jejich zisky.

V posledním desetiletí se všeobecně zavádí hardware potřebný k budování chytrých sítí, a jakmile se firmy naučí lépe využívat velké objemy dat a analytické nástroje, stanou se chytré sítě ještě mnohem důležitějšími. Akvizice Nest Labs firmou Google za 3,2 miliardy dolarů názorně ukazuje, jakou hodnotu firmy těmto typům dat přikládají.

To vše dává dohromady průmyslový obor, který podle výpočtů agentury Bloomberg přilákal loni investice ve výši 310 miliard dolarů. Toto už není okrajový segment, nýbrž průmysl bohatý na aktiva a směřující ke komoditizaci.

Čisté technologie dozrávají a přijímají za své osvědčené postupy řízení v oblasti provozu, marketingu, prodeje a distribuce. Kromě toho zavádí tento obor ve stále větší míře postupy, které zajistily úspěch v jiných sektorech, například snižování pořizovacích nákladů a zavádění principů štíhlé výroby. A s dalším růstem firem specializovaných na čisté technologie se budou zvyšovat i další příležitosti.

Zemětřesení v průmyslu čistých technologií bylo silné, avšak zároveň bylo pro rodící se technologie typické. A tím, že odstranilo z trhu slabší hráče, zvýšilo robustnost sektoru jako celku. Dnes už je to globální segment uspokojující rostoucí globální potřeby. Není důvod pochybovat, že průmysl čistých technologií má před sebou ještě spoustu slunečných dní.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.