Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

kortenhorstgettyimagessongweixing92019 Song Weixing/VCG via Getty Images

We moeten kiezen voor een snelle energietransitie

LONDEN – De mondiale transitie van koolstof-intensieve fossiele brandstoffen naar schonere, betrouwbaarder duurzame brandstoffen als wind- en zonne-energie is al flink op steek. Maar de grote vraag – voor de jaren twintig van deze eeuw en daarna – is hoe snel deze transitie zich zal voltrekken. Een langzame transitie zou betekenen dat de zwaargewichten in de energiesector blijven floreren, en dat we vrijwel zeker de doelstellingen van de emissie-reductie niet zullen halen die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Maar als de transitie snel haar beslag krijgt, zullen de gevestigde partijen in uiteenlopende mate te maken krijgen met ontwrichting – de prijs voor het binnen het zicht houden van de doelstellingen van Parijs. Zoals de zaken er nu voor staan, zijn beide scenario's mogelijk; ze vertegenwoordigen twee routes waar we uit kunnen kiezen.

In een nieuw rapport voor de Global Future Council on Energy van het World Economic Forum identificeren wij en onze collega-auteurs vier cruciale domeinen die zullen bepalen welke route we zullen nemen. The Speed of the Energy Transition (De Snelheid van de Energietransitie) biedt overtuigend bewijsmateriaal dat de transitie snel zal plaatsvinden, en dat alle stakeholders in het mondiale energiesysteem – dat wil zeggen: iedereen – zich erop moet gaan voorbereiden.

Eén terrein waarop de geleidelijke en de snelle scenario's uiteenlopen is dat van de adoptie van duurzame energie. Wanneer zullen duurzame energiebronnen de traditionele gaan vervangen? Voor de markten zal het cruciale moment zijn aangebroken als duurzame energiebronnen alle groei van het energieaanbod voor hun rekening zullen nemen, evenals alle groei van het elektriciteitsaanbod. Dat zal zeer waarschijnlijk begin jaren twintig gebeuren, lang voordat fossiele brandstoffen hun dominante aandeel in het totale energieaanbod zullen verliezen. Naarmate duurzame energiebronnen de toonaangevende groei-industrieën worden binnen de energiesector, zullen de financiële markten daar steeds meer hun kapitaalallocatie op baseren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/A7dJMT0nl;