2

Vstříc nové zelené dohodě

LONDÝN – Globální dohoda dosažená minulý týden v Paříži je ve skutečnosti třetí klimatickou dohodou uzavřenou za poslední měsíc. První dohoda vznikla na konci listopadu, kdy skupina miliardářů vedená Billem Gatesem, Markem Zuckerbergem a Jeffem Bezosem oznámila založení dvacetimiliardového fondu na podporu výzkumu čistých energií. V tentýž den se skupina 20 zemí včetně Spojených států, Velké Británie, Německa, Indie, Číny a Brazílie dohodla na zdvojnásobení svých investic do zelené energie na celkovou hodnotu 20 miliard dolarů ročně,

Z obou předpařížských oznámení si větší pozornost získala Koalice pro průlomovou energii (BEC) – tedy Gates a další podnikatelé. Není to žádné překvapení, neboť u veřejnosti existuje silná asociace mezi inovacemi a soukromým sektorem. Je-li v boji proti klimatickým změnám zapotřebí technologický průlom, od koho jiného bychom se ho měli dočkat, když ne od mágů ze Silicon Valley a dalších center otevřených tržních inovací?

Sám Gates je první, kdo uznává, že toto veřejné vnímání zdaleka není přesné. „Soukromý sektor ví, jak budovat firmy, vyhodnocovat potenciál k úspěchu a podstupovat rizika, která vedou k zavádění novátorských myšlenek do světa,“ píše se v manifestu jeho koalice. „V současném podnikatelském prostředí však bilance rizik a výnosů u raných fází investování do potenciálně transformativních energetických systémů pravděpodobně neobstojí v tržních testech tradičních andělských investorů či rizikového kapitálu.“

Volný trh sám o sobě nerozvine nové zdroje energie dostatečně rychle. Návratnost je stále příliš nejistá. Stejně jako v případě předchozích technologických revolucí budou i rychlé pokroky v oblasti čisté energie vyžadovat intervenci odvážného a podnikavého státu poskytujícího trpělivé, dlouhodobé finance, které posunou motivaci soukromého sektoru žádoucím směrem. Vlády musí dělat smělá politická rozhodnutí, která nejen zajistí rovné podmínky, ale zároveň vychýlí rovnováhu směrem k ekologické udržitelnosti. Poté – a teprve poté – přijdou soukromé finance. Dostatečnému veřejnému financování však zatím brání úsporná opatření. Nezbývá než doufat, že to pařížská dohoda změní.