0

Čínské finančnictví dospívá

LONDÝN – Čínská finanční soustava v posledních letech prošla neobyčejnou evolucí. Její transformaci sleduji jako člen Mezinárodního poradního sboru Čínské komise pro regulaci bankovnictví (CBRC).

V roce 2002 všechny velké čínské banky přetékaly nevymahatelnými půjčkami, které v některých případech přesahovaly v úhrnu 10 % celkové bilance. Žádná z velkých bank nesplňovala ani nároky Basel 1 na kapitálovou přiměřenost. Málokterý z finančníků v Londýně či New Yorku dokázal jmenovat jinou banku než Bank of China, která byla často mylně pokládána za banku centrální. A zmínka, že Federální rezervní systém USA či britský Úřad pro finanční služby by se v něčem mohly přiučit od čínských finančních orgánů, by se považovala za absurdní.

Necelou dekádu nato se ledacos změnilo. Problém starých nevymahatelných půjček se vyřešil, především zřízením společností, které pochybná aktiva převzaly do správy, a injekcí čerstvého kapitálu do komerčních bank. Vykazovaný objem nevymahatelných úvěrů teď lehce převyšuje 1 % aktiv. Byli přizváni zahraniční partneři, aby se zajistil přenos dovedností, a menšinové akciové podíly byly uvedeny na kapitálový trh. V globálním žebříčku tržní kapitalizace se do první desítky podle aktuálních hodnocení probojovaly čtyři čínské banky. V současnosti expandují v zahraničí, posílené svým pevným kapitálovým zázemím.

Výzvy samozřejmě zůstávají. Ani v Číně nemají kouzelný lektvar na oživení půjčky dané vývozci, který zanikl. Ať už dobrovolně či pod tlakem, velké čínské banky půjčovaly místním samosprávám značné sumy na infrastrukturní projekty, v řadě případů pochybné ekonomické hodnoty. Neustále přítomné je riziko, že jednoho dne by se mohl zhroutit trh s nemovitostmi, avšak banky v Číně by z toho vyšly lépe než v USA a Británii, protože velká část spekulativních investic se financovala v hotovosti, popřípadě s mírnou dluhovou pákou.