marin14_innovation globalization

Poškozuje globalizace novátorství?

MNICHOV – Globalizace povzbuzuje inovace, nebo se tak alespoň obecně míní. Objevují se však důkazy naznačující, že tento předpoklad, tak jako mnoho otřepaných domněnek v ekonomii, je nutné přehodnotit.

Konvenční mínění se zakládá na studii od Genea M. Grossmana a Elhanana Helpmana z roku 1991, která dokládala, že globalizace vytvářením větších, integrovanějších trhů zvyšuje efektivitu, pobízí ke specializaci a zesiluje pobídky pro ziskem motivované podnikatele investovat do výzkumu a vývoje. Výsledkem byl vzestup globální míry novátorství.

Aktuální zkoumání globálního vlivu Číny ovšem naznačuje, že vztah mezi globalizací a novátorstvím není tak jednoznačný. Na jedné straně Nicholas Bloom a jeho kolegové zjišťují, že silnější konkurence z Číny přispěla k nárůstu počtu patentů v Evropě. Na druhé straně David Autor a jeho spolupracovníci poukazují, že ve Spojených státech „čínský šok“ míru inovativnosti snížil.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/9rtTjI4cs