Příští transformace Číny

HONGKONG – Během tří desetiletí příznivých globálních ekonomických podmínek vytvořila Čína integrovaný systém globální produkce, jehož rozsah a složitost neměly na světě obdoby. Dnes se však musí čínští politici potýkat s trojí výzvou v podobě rozvíjející se dluhové krize v Evropě, pomalého zotavení ve Spojených státech a dlouhodobého zpomalování růstu čínské ekonomiky. Všechny tři problémy jsou vzájemně propojené a chyby kterékoliv z dotčených stran by mohly uvrhnout globální ekonomiku do další recese.

Abychom mohli hodnotit rizika a možnosti pro Čínu a svět, musíme pochopit čínský výrobní systém „Made in the World“, který stojí na čtyřech výrazných, ale vzájemně na sobě závislých pilířích.

První z těchto pilířů, totiž čínskou „světovou továrnu“, vytvořily převážně zahraniční nadnárodní korporace a na ně napojení dodavatelé a subdodavatelé, kdy zpracovatelské a montážní procesy provádějí malé a střední firmy, které mají prostřednictvím složité sítě kontraktů přímý přístup na globální trhy. Tato „světová továrna“ začínala skromně v pobřežních oblastech a zvláštních ekonomických zónách, ale postupně se její nabídkový řetězec rozšířil do celé Číny a začal vyrábět všechno možné, od plyšových zvířátek až po iPady.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/35xAPQc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.