0

Jaká úskalí čekají Čínu

MILÁN – Čína vstupuje do spletitého souboru transformací, které položí základy pro status vyspělé země, jejž by v příštích 25 letech ráda získala. Po třech desetiletích vytrvalého růstu a pozoruhodně úspěšné programové reakci na aktuální globální krizi prudce stoupá čínské sebevědomí. Ponaučení, která si vláda může z krize vyvodit, však v dlouhodobém výhledu nemusí být tím nejlepším vodítkem.

Před Čínou stojí několik paralelních a provázaných úkolů, které mají zásadní význam jak pro její vnitřní rozvoj, tak pro její globální hospodářské vztahy. Patří k nim:

● podstatná mikroekonomická restrukturalizace ekonomiky, která ukotví rodící se status Číny jako země se středně vysokými příjmy,

● makroekonomický posun k vyšší hladině příjmů a spotřeby domácností a rychlejší expanzi střední třídy,