0

Šťastná maska Číny

PEKING – Výraz ve tváři Číny může být její Achillovou patou. Vyhřívajíc se ve svém novém postavení ekonomické supervelmoci – drak překonávající asijské tygry i mezky na Západě –, Čína dělá tu chybu, že své vlastní vážné strukturální slabiny bagatelizuje.

Pro komunistické vedení je těžké problémy země zmínit, natož zdůraznit. Zaujetí funkcionářů pro požívání úcty a vyhýbání se ztrátě prestiže vede k tomu, že se téměř výhradně zaměřují na čínské úspěchy. To je strategie, u níž hrozí, že se vymstí, protože špatně chápe dynamiku mezinárodní politiky.

Zdůrazňování bleskurychlého čínského vzestupu znamená, že se ve zbytku světa méně chápe potřeba Číny udržet prudký hospodářský rozvoj, aby byla naplněna očekávání jejích 1,3 miliard obyvatel. Vláda ví, že jí pod rukama roste politický tygr, ale odmítá to si připustit, ať už uvnitř Číny nebo v zahraničí.

Obchodních pnutí stále přibývá. Spojené státy jsou vážně znepokojené v důsledku nicotných výsledků květnového „strategického ekonomického dialogu“ s Čínou a Kongres hrozí tvrdými ochranářskými opatřeními. Evropská unie nemusí o mnoho zaostat; hodně bude záležet na tom, jak bude Čína svůj případ prezentovat v nadcházejících 18 měsících, kdy budou obě strany dojednávat rozsáhlou Dohodu o partnerské spolupráci, která rozhodne o vlastnostech bilaterálních vztahů v další dekádě.