0

Drobný krůček Číny

Ať už budou konečné ekonomické důsledky prvního skromného krůčku Číny směrem k uvolnění měny jakékoli, člověk musí obdivovat jeho strategickou brilanci. Genialita čínského miniaturního tahu (umožňujícího jüanu vzrůst vůči dolaru o 2%) tkví v tom, že nikdo nedokáže říct, co se stane dál a kdy vlastně.

Protekcionisty ve Spojených státech i v Evropě, již mají ohromnou chuť uvalit obratem ruky na čínské zboží trestná cla, to proměnilo v neohrabaná motovidla. Chtějí se nadále koupat moři mediálního zájmu, ale pokud se svými výpady proti Číně zajdou příliš daleko a příliš rychle, budou považováni za škůdce delikátních zákulisních jednání.

Nikdo ovšem neví, zda je tento drobný krůček Číny začátkem něčeho podstatně většího, jak čínské úřady jeden den naznačují, a druhý den popírají. Tím, že čínské vedení jen maličko ustoupilo silnému globálnímu tlaku na revalvaci svého směnného kurzu, mistrně zadusilo sílící sbor hlasů požadující, aby mírnili svůj rostoucí obchodní přebytek. Klíčovou otázkou však zůstává, zdali se Čína na vlastní riziko vzpírá tržním sílám.

Přinejmenším na povrchu se zdá, že tato minirevalvace stěží zkrátila schopnost Číny podrobovat devizové trhy své vůli. Zahraniční experti varovali, že malé zhodnocení jüanu může být horší než žádné. Ačkoli by malý posun sotva potlačil projevy světové obchodní nerovnováhy, přivolal by prý záplavu zahraničního kapitálu, která by udolala ochranu čínské měny a vedla k chaosu. Dosud k tomu nedošlo a zdá se, že Čína opět šla svou vlastní cestou a prokázala mýlku expertů.