0

Krize AIDS v Číně

Jen zřídka se zahraniční lékař dostane do venkovských oblastí Číny, kde se zrodila tamní epidemie AIDS a kde jí za oběť padne děsivý počet obětí. Nedávno jsem se však se dvěma ošetřovatelkami jako součást týmu Medecins Sans Frontières (MSF) vydala do chudé zemědělské oblasti Ni-cuej v provincii Chu-pej, abychom navštívily rodinu Liouových a vyšetřily jejich sedmiměsíčního potomka. Dítě bylo velké jako dvouměsíční, ale jeho oči zíraly pohledem osmdesátiletého starce, už dlouho zažívajícího krajní utrpení. To dítě umíralo na AIDS. Jeho rodiče, tetičky i strýcové byli také HIV pozitivní.

Rodina Liouových je jednou z tisíců chudých zemědělských rodin v čínském vnitrozemí, které se v 90. letech nakazily HIV při odběrech krve, když nedostatečně regulované komerční krevní banky používaly opakovaně injekční jehly a po odebrání plazmy přenášely krev z nakažených dárců na dárce zdravé.

Čínské ministerstvo zdravotnictví stanovilo celkový počet případů HIV/AIDS na 840 tisíc, ačkoli většina odborníků je přesvědčena, že číslo je mnohem vyšší. Někteří věří, že do roku 2010 může počet nakažených Číňanů dosáhnout 10 milionů.

Zdravotničtí funkcionáři po letech pasivního, zdrženlivého přístupu k epidemii zintenzívnili svou kampaň proti HIV. Vzhledem k tomu, že 80% pacientů s HIV/AIDS žije na venkově, prioritou se stala vyšší dostupnost zdravotní péče v těchto oblastech. Letos v červenci, během 15. mezinárodní konference o AIDS v Bangkoku, jíž se dostalo značné publicity, premiér Wen Ťia-pao vyhlásil rychle se šířící epidemii válku všemi prostředky. Letos vláda taktéž přislíbila kontrolu krevních produktů, bezplatné dobrovolné testování na HIV a bezplatnou léčbu pro chudé.