xhan1_Kevin FrayerGetty Images_china solar power Kevin Frayer/Getty Images

Ocena Perspektyw Neutralności Węglowej w Chinach

NOWY JORK – Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu tego roku prezydent Chin Xi Jinping ogłosił, że Chiny dążą do osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 r. Biorąc pod uwagę, że Chiny są największym źródłem globalnej emisji dwutlenku węgla na świecie w ostatnich latach - odpowiadająonezaokoło 30% - dekarbonizacja w tym kraju mogłaby znacznie przyczynić się do globalnych wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Chiny będą oczywiście musiały zrównoważyć swoją gospodarkę. Oznacza to między innymi przejście z produkcji do usług, z działalności kapitałochłonnej na innowacyjną, z eksportu na popyt krajowy oraz z inwestycji na konsumpcję. Wszystkie te zmiany wzajemnie się wzmacniają, więc realizacja jednej ułatwia postęp innym.

Co więcej, przywrócenie równowagi przyczyni się również do przejścia Chin z energochłonnych na lekkie. Na przykład, jeśli kapitał i siła robocza przejdą od produkcji stali, cementu i dóbr przemysłowych do zapewnienia edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości spędzania wolnego czasu, gospodarka powinna stopniowo zużywać mniej energii na każdą wyprodukowaną jednostkę PKB.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/hmnQCVUpl