xhan1_Kevin FrayerGetty Images_china solar power Kevin Frayer/Getty Images

De Chinese vooruitzichten om koolstofneutraal te worden

NEW YORK – Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van september jongstleden maakte de Chinese president Xi Jinping bekend dat China streeft naar koolstofneutraliteit in 2060. Gezien het feit dat China de afgelopen jaren wereldwijd de grootste bron van kooldioxide-uitstoot is geweest – goed voor ongeveer 30 procent – zou het koolstofneutraal worden van het land een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te beperken.

China zal natuurlijk een nieuw evenwicht voor zijn economie moeten zien te vinden. Dat betekent onder meer een verschuiving van de industrie naar de dienstensector, van kapitaalintensieve naar innovatiegerichte activiteiten, van de export naar de binnenlandse vraag en van investeringen naar consumptie. Al deze veranderingen versterken elkaar, zodat de verwezenlijking van het ene de vooruitgang van het andere vergemakkelijkt.

Meer in het bijzonder zal het vinden van een nieuw evenwicht ook bijdragen aan de energietransitie van China, door een verschuiving van energie-intensieve naar minder energie-intensieve activiteiten te bevorderen. Als bijvoorbeeld kapitaal en arbeid overstappen van de productie van staal, cement en industriële goederen op onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding, zou de economie geleidelijk aan minder energie moeten verbruiken voor elke geproduceerde eenheid van het bbp.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/hmnQCVUnl