Man installing photovoltaic panels

Revoluce obnovitelné energie

SYDNEY – Ve Spojených státech a Evropě jsou výhody obnovitelné energie vnímány především jako ekologické. Energie z větru a slunce může kompenzovat potřebu pálit fosilní paliva, čímž zmírní změnu klimatu.

V Číně a Indii je však obnovitelná energie vnímána pozoruhodně jinak. Relativně rychlý přechod od fosilních paliv je v obou zemích poháněn ani ne tak starostmi o změně klimatu, jako spíše ekonomickým přínosem obnovitelných zdrojů energie.

A je pravdou, že zatímco pro rozvinuté ekonomiky typu Německa či Japonska (kdy obě země rychle od fosilních paliv upouštějí) mohou být ekonomické výhody obnovitelných zdrojů energie atraktivní, pro rostoucí industriální giganty jsou výhody ohromné. Pro Indii a Čínu by ekonomické trajektorie založená na fosilních palivech mohla být předzvěstí katastrofy, vzhledem k tomu, jak snaha o zajištění jejich dostatku stupňuje geopolitické napětí. Kromě větší energetické bezpečnosti by nízkouhlíkové hospodářství podpořilo domácí výrobu a zlepšilo kvalitu životního prostředí, například snížením městského smogu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/OXAGRaB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.