0

Činorodost Číny v oblasti změny klimatu

Peking – Změna klimatu je vážnou výzvou pro lidstvo a udržitelný rozvoj, která vyžaduje jak proaktivní reakce, tak koordinované úsilí mezinárodního společenství.

Čína opatřením k řešení změny klimatu připisuje velkou váhu. V roce 2007 ustavila Národní vůdčí skupinu ke změně klimatu, jíž předsedá premiér Wen Ťia-pao. V tomtéž roce Čína uveřejnila svůj Národní program ke změně klimatu , vůbec první mezi rozvojovými zeměmi.

Národním programu ke změně klimatu si Čína stanovila cíl snížit do roku 2010 spotřebu energie na jednotku HDP o zhruba 20% oproti úrovni z roku 2005 a ve Střednědobém a dlouhodobém plánu rozvoje obnovitelné energie si Čína ještě dala za cíl zvýšit podíl obnovitelné energie ve skladbě primární energie na 10% do roku 2010 a na 15% do roku 2020.

Ke splnění těchto cílů Čína přijala řadu účinných politik a opatření a dosáhla pozoruhodného pokroku. Zaprvé, Číně se v letech 2006, 2007 a 2008 podařilo snížit energetickou spotřebu na jednotku HDP o 1,79%, 4,04% a 4,59%, což zřetelně dává vyhlídky na splnění 20% mety do roku 2010.