Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

ximilitary_closershot_GettyImages886265420 Xinhua/Li Tao via Getty Images

Europa moet de waarheid over China onder ogen durven zien

MÜNCHEN – Noch het Europese publiek, noch de politieke leiders en de leiders van het bedrijfsleven in Europa doorzien volledig de dreiging die uitgaat van het China van Xi Jinping. Hoewel Xi een dictator is die geavanceerde technologie gebruikt om de Chinese samenleving aan totale controle te onderwerpen, zien de Europeanen China primair als een belangrijke handelspartner. Ze slagen er niet in om te begrijpen dat sinds Xi president en Algemeen Secretaris van de Communistische Partij van China (CPC) is geworden, hij een regime heeft gevestigd waarvan de leidende beginselen diametraal tegenovergesteld zijn aan de waarden die ten grondslag liggen aan de Europese Unie.

De haast om Xi te omarmen is groter in Groot-Brittannië, dat bezig is zich los te maken van de EU, dan in de EU zelf. Premier Boris Johnson wil het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk op afstand zetten van de EU en een vrijemarkteconomie inrichten die niet wordt beperkt door Europese regelgeving. Het is onwaarschijnlijk dat hem dit zal lukken, omdat de EU bereid is om tegenmaatregelen te treffen tegen het soort deregulering die de regering-Johnson voor ogen lijkt te hebben. Maar intussen ziet Groot-Brittannië China als potentiële partner, in de hoop het partnerschap te kunnen herstellen dat de vroegere minister van Financiën George Osborne tussen 2010 en 2016 tot stand heeft gebracht.

De regering-Trump, maar niet zozeer de Amerikaanse president Donald Trump persoonlijk, heeft het beheer van haar banden met China veel beter aangepakt. Zij heeft een door beide partijen gedragen beleid gevoerd waarbij China tot strategische rivaal is uitgeroepen, en de technologiereus Huawei en diverse andere Chinese bedrijven op de zogenoemde Entity List zijn geplaatst, die het Amerikaanse bedrijven verbiedt met hen handel te drijven zonder goedkeuring van de overheid.

Slechts één persoon kan deze regel straffeloos overtreden: Trump zelf. Helaas blijkt hij precies dát te hebben gedaan door Huawei tot inzet te maken van de onderhandelingen met Xi. Sinds mei 2019, toen de Verenigde Staten het bedrijf op de Entity List zetten, heeft het ministerie van Handel Huawei diverse driemaandelijkse uitzonderingen gegund om onnodige problemen te voorkomen voor de Amerikaanse onderdelenleveranciers van het bedrijf.

Huawei is een zeer ongewoon – en in bepaalde opzichten uniek – bedrijf. De oprichter, Ren Zhengfei, heeft zijn technische opleiding gekregen als lid van het ingenieurscorps van het Volksbevrijdingsleger, en dat leger werd een van de eerste klanten van Huawei. Ten tijde van de oprichting in 1987 werd alle technologie in China uit het buitenland geïmporteerd, en het doel van Ren was het onder de knie krijgen van buitenlandse technologieën met plaatselijke onderzoekers. Hij is daar beter in geslaagd dan hij ooit had durven hopen.

In 1993 lanceerde Huawei de krachtigste telefooncentrale die in China verkrijgbaar was. Vervolgens kreeg het bedrijf een belangrijk contract van het Volksbevrijdingsleger om het eerste nationale telecommunicatienetwerk te bouwen. Het profiteerde van het regeringsbeleid vanaf 1996 om binnenlandse telecommunicatieproducenten te koesteren, wat inhield dat buitenlandse concurrenten buiten de deur werden gehouden. In 2005 overtroffen de exporten van Huawei de binnenlandse omzet van het bedrijf. In 2010 werd Huawei opgenomen in de lijst van vijfhonderd grootste bedrijven ter wereld van Fortune magazine.

Subscribe now
Bundle2020_web

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Nadat Xi aan de macht was gekomen verloor Huawei de autonomie die het bedrijf misschien ooit genoten heeft. Net als ieder ander Chinees bedrijf moet het nu de bevelen van de CPC opvolgen. Tot 2017 bleef dit een impliciete afspraak; na de aanvaarding van de Nationale Wet op de Inlichtingen dat jaar werd het een formele verplichting.

Al snel daarna was een medewerker van Huawei betrokken bij een spionageschandaal in Polen; inmiddels is het bedrijf ook beticht van andere gevallen van spionage. Maar spionage is niet het grootste gevaar voor Europa. Het afhankelijk maken van Europa’s meest cruciale infrastructuur van Chinese technologie betekent dat de deur wordt opengezet voor chantage en sabotage.

Het is mij duidelijk dat China onder Xi een dreiging vormt voor de waarden waarop de EU is gebaseerd. Blijkbaar is dit niet duidelijk aan de leiders van de lidstaten van de EU, noch aan de leiders van de industrie, met name in Duitsland.

De EU staat voor een enorme uitdaging: de zwijgende, pro-Europese meerderheid heeft zich uitgesproken en gezegd dat haar voornaamste zorg de klimaatverandering betreft, maar de lidstaten vechten met elkaar over de begroting en zijn eerder gericht op het paaien van Xi dan op op het overeind houden van het transatlantische bondgenootschap.

In plaats van een zinloze strijd te voeren tegen de dominantie van Huawei op de 5G-markt moeten de VS en de EU, of de EU alleen, samenwerken om van Ericsson en Nokia levensvatbare concurrenten te maken.

Xi zal de staats- en regeringshoofden van de 27 lidstaten van de EU in september ontmoeten op de top van de EU en China in Leipzig. De Europeanen moeten begrijpen dat dit hem een broodnodige politieke overwinning zal opleveren, tenzij hij ter verantwoording wordt geroepen voor en ondervraagd wordt over zijn onvermogen om de mensenrechten te respecteren, met name in Tibet, Xinjiang en Hong Kong.

Slechts het Chinese politieke leiderschap kan over de toekomst van Xi beslissen. De schade die is toegebracht door zijn slechte aanpak van de uitbraak van het coronavirus is zó zichtbaar geworden dat het Chinese publiek en zelfs het Politburo dit onder ogen zullen moeten zien. De EU mag niet doelbewust zijn politieke overleving faciliteren.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/kkQzx24nl;
  1. solana114_FADEL SENNAAFP via Getty Images_libyaprotestflag Fadel Senna/AFP via Getty Images

    Relieving Libya’s Agony

    Javier Solana

    The credibility of all external actors in the Libyan conflict is now at stake. The main domestic players will lower their maximalist pretensions only when their foreign supporters do the same, ending hypocrisy once and for all and making a sincere effort to find room for consensus.

    3

Edit Newsletter Preferences