dkgardner2_ Jeff HutchensGetty Images_china coal Jeff HutchensGetty Images

Zal China van zijn steenkoolverslaving afkomen?

NORTHAMPTON, MA – China zit klem tussen een verleden van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een toekomst die wordt vormgegeven door hernieuwbare energie. Het land produceert momenteel 53 procent van alle kolengestookte energie ter wereld. Tegelijkertijd is het ʼs werelds grootste producent van en markt voor zonnepanelen, windturbines en elektrische voertuigen. Of China zich kan bevrijden van zijn decennialange verslaving aan steenkool zal niet alleen bepalend zijn voor zijn eigen ecologische toekomst, maar ook – en dat is nog crucialer – voor de vooruitzichten van de aarde in het licht van de zich almaar uitbreidende klimaatcrisis.

De leiders van China gingen begin deze eeuw de noodzaak van verandering inzien. Het grotendeels op steenkool gestoelde beleid van ʻeconomische groei tot elke prijsʼ had grote welvaart gebracht, maar de bijkomende schade aan de lucht en het water van het land was onaanvaardbaar groot geworden. Pleitbezorgers van het milieu riepen op tot het ʻopbouwen van een ecologische beschaving,ʼ waarin de natuur en de mens een harmonieus evenwicht zouden moeten vinden. En toen president Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam, ging hij onmiddellijk tot actie over.

Kort na elkaar verklaarde de Chinese regering ʻde oorlog aan de vervuiling,ʼ stelde afzonderlijke actieplannen op voor lucht, water en bodem, waarbij 1 biljoen dollar werd uitgetrokken voor milieusanering, sloot inefficiënte kolencentrales en investeerde honderden miljarden dollars in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Ook de binnenlandse productie en verkoop van elektrische voertuigen heeft een hoge prioriteit gekregen, en er is een nationaal systeem voor de handel in koolstofemissierechten opgezet.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/kafOCIsnl