0

Čína a Rusko v novém světovém nepořádku

Může Kosovo dosáhnout nezávislosti bez tichého souhlasu Ruska a může existovat humanitární a politické řešení tragédie v Dárfúru bez aktivního projevu dobré vůle Číny? Tyto dvě krize nemají nic společného, ale jejich řešení bude do značné míry záviset na otázce, zda zmínění dva stálí členové Rady bezpečnosti Organizace spojených národů uplatní své právo veta.

Porovnávání schopnosti Ruska a Číny blokovat klíčové mezinárodní iniciativy nemá samo o sobě žádný smysl, ale zároveň jde o užitečný nástroj pro pochopení transformace mezinárodní soustavy, k níž nyní dochází v přímém důsledku relativního úpadku globální moci Ameriky. Z tohoto hlediska představuje prohlubující se chaos na Blízkém východě pro Rusko i Čínu jak příležitosti, tak i rizika, což je může přinutit definovat role, které chtějí hrát, a obrazy, jež chtějí ve světě vyvolávat.

Klíčová otázka zní takto: kráčí Rusko mílovými kroky „nesprávným směrem“, zatímco Čína dělá drobné krůčky „správným směrem“?

Na povrchu mohou Rusko a Čína vyvolávat dojem, že se vydaly stejnou cestou, když oba státy s hrdostí prohlašují, že jsou „zpět“ na světové scéně. Tato naparovačnost však znamená pro každou zemi něco jiného.