HPV vaccine girl Brazil Pan American Health Organization/Flickr

De opkomst van baarmoederhalskanker moet worden teruggedrongen

GENÈVE – Voor vrouwen heeft het ter wereld brengen van nieuw leven van oudsher betekend dat zij hun eigen leven op het spel zetten, met een reëel vooruitzicht op overlijden tijdens de bevalling. Maar hoewel er grote stappen zijn gezet op weg naar het terugdringen van de moedersterfte in arme landen, kan deze winst ongedaan worden gemaakt door een ziekte die een toenemende bedreiging vormt voor de gezondheid van vrouwen. Voor het eerst in de geschiedenis staat het aantal sterfgevallen als gevolg van baarmoederhalskanker op het punt het aantal sterfgevallen tijdens de bevalling te overtreffen.

Deze ontwikkeling weerspiegelt gedeeltelijk het succes van pogingen om de moedersterfte terug te dringen. Sinds 1990 is het aantal vrouwen dat tijdens de bevalling overlijdt bijna gehalveerd, naar 289.000 per jaar. In dezelfde periode is het aantal sterfgevallen als gevolg van baarmoederhalskanker echter met bijna 40% gestegen, naar 266.000 per jaar. Terwijl betere zorg er nu toe leidt dat de moedersterfte terugloopt, zal het aantal sterfgevallen door baarmoederhalskanker naar verwachting blijven stijgen. In 2035 zal de ziekte waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de langzame, pijnlijke dood van 416.000 vrouwen per jaar – nagenoeg allemaal in de ontwikkelingslanden (vooral in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika en in Zuid-Azië).

De tragedie is dat deze sterfgevallen vrijwel allemaal voorkomen hadden kunnen worden. Vaccins tegen het humane papillomavirus, in samenhang met een goede screening en behandelingen, zouden de grote meerderheid van de baarmoederhalskankergevallen kunnen voorkomen. Maar bijna 90% van de vrouwen die aan baarmoederhalskanker overlijden bevinden zich in de ontwikkelingslanden, waar, voor té velen van hen, geen screening beschikbaar is en al helemaal geen behandeling.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/vJoqiJ8nl