pturner2_Chip SomodevillaGetty Images_fed Chip SomodevillaGetty Images

Sentralbanker holder stand?

BASEL – Hvor ofte har du hørt at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve — også kalt Fed) har et dobbelt mandat som går ut på at den skal fremme både prisstabilitet og maksimal sysselsetting? Visste du at dette ikke stemmer? Ifølge den amerikanske sentralbankloven fra 1977 (Federal Reserve Reform Act of 1977) har Fed også et tredje mandat: å sørge for moderate langsiktige renter.

Det er ikke noe uvanlig ved dette målet. Sentralbanker har i lang tid gjort sitt for å forhindre brå oppganger i offentlige obligasjonsrenter. På 1930-tallet ønsket f.eks. det amerikanske finansdepartementet (US Treasury) at sentralbanken skulle sørge for lave renter, noe som førte til et forlik der Federal Reserve gikk med på å holde styr på markedet for statsgjeld. Selv i den skjellsettende overenskomsten mellom finansdepartementet og sentralbanken i 1951 (Treasury-Fed Accord of 1951), som gjenopprettet sentralbankens uavhengighet etter andre verdenskrig, sto det at Federal Reserve skulle «sørge for at myndighetene lykkes med å få dekket sitt finansieringsbehov og samtidig minimere monetariseringen av den offentlige gjelden».

Faktisk har Fed et fjerde mål, fordi sentralbanken (i likhet med de fleste andre sentralbanker) er ansvarlig for å sikre et stabilt finanssystem. Haken ved det hele er at de fleste store sentralbanker før finanskrisen i 2008 kun hadde ett pengepolitisk virkemiddel som den kunne bruke til å utføre disse oppgavene med: overnatten-renten i interbank-markedet. Derfor var den konvensjonelle akademiske tenkningen på 1990-tallet preget av at man vektla et enkelt kortsiktig virkemiddel. Det viste seg å være svært beleilig for å unngå at sentralbanker havnet i politisk trøbbel.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/JVHnyG9nb