0

Oslava iracionálna

Třikrát sláva novým laureátům Nobelovy ceny za ekonomii, Danielu Kahnemanovi z Princetonské univerzity a Vernonu Smithovi z Univerzity George Masona ve Virginii. Jak to u Nobelových cen bývá, tato ocenění jsou uznáním nejen původních prací Kahnemana a Smithe, ale i myšlenkových škol, mezi jejichž hlavní představitele oba vědci patří.

Psycholog Kahneman prokázal, že jednotlivci se systematicky chovají méně racionálně, než jak si myslí ortodoxní ekonomové. Jeho výzkum dokládá nejen to, že lidé často jednají jinak, než jak předpovídají standardní ekonomické teorie, ale i to, že tak činí pravidelně, systematicky a způsoby, které lze pochopit a interpretovat prostřednictvím alternativních hypotéz, jež konkurují předpokladům, s nimiž operují ortodoxní ekonomové.

Většině účastníků trhu - ale i běžným pozorovatelům - to nepřijde jako nic převratného. Makléři z Wall Streetu, kteří prodávali akcie, o kterých věděli, že za nic nestojí, tuto iracionalitu, jíž Kahneman a Smith odhalili, běžně využívali a zneužívali. Mánie, která vyvrcholila "bublinovou" ekonomikou, byla z větší části založena právě na využívání investorské psychologie.

Tato iracionalita není ničím novým ani pro ekonomy. John Maynard Keynes přece už dávno o trzích cenných papírů napsal, že nejsou založeny na racionálních jednotlivcích, snažících se o odhalení základních principů trhů, ale že jde spíš o soutěže krásy, v nichž vítězí ten, kdo dokáže nejlépe odhadnout, co řekne porota.