Oslava iracionálna

Třikrát sláva novým laureátům Nobelovy ceny za ekonomii, Danielu Kahnemanovi z Princetonské univerzity a Vernonu Smithovi z Univerzity George Masona ve Virginii. Jak to u Nobelových cen bývá, tato ocenění jsou uznáním nejen původních prací Kahnemana a Smithe, ale i myšlenkových škol, mezi jejichž hlavní představitele oba vědci patří.

Psycholog Kahneman prokázal, že jednotlivci se systematicky chovají méně racionálně, než jak si myslí ortodoxní ekonomové. Jeho výzkum dokládá nejen to, že lidé často jednají jinak, než jak předpovídají standardní ekonomické teorie, ale i to, že tak činí pravidelně, systematicky a způsoby, které lze pochopit a interpretovat prostřednictvím alternativních hypotéz, jež konkurují předpokladům, s nimiž operují ortodoxní ekonomové.

Většině účastníků trhu - ale i běžným pozorovatelům - to nepřijde jako nic převratného. Makléři z Wall Streetu, kteří prodávali akcie, o kterých věděli, že za nic nestojí, tuto iracionalitu, jíž Kahneman a Smith odhalili, běžně využívali a zneužívali. Mánie, která vyvrcholila "bublinovou" ekonomikou, byla z větší části založena právě na využívání investorské psychologie.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/tOmq8Qo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.