3

Cesta k automobilové bezpečnosti

TOKIO – Automobil – odedávna symbol svobody, postavení a úspěchu – stojí na rozcestí. Už déle než sto let umožňují automobily miliardám lidí cestovat dál, rychleji a efektivněji než kdykoliv dříve. Pomáhají táhnout velké světové ekonomiky a utvářejí naši moderní společenskou a kulturní krajinu. To vše si však vybírá daň: mimo jiné nehody, zácpy, znečištění či nepříjemnou závislost na ropě.

Naším úkolem je proto zvýšit přínosy a snížit (a nakonec eliminovat) škody, které naše automobily páchají, aby byla budoucnost motorové dopravy čistá, efektivní, bezpečná a dostupná všem. Má-li náš sektor zůstat nástrojem pokroku, musíme úzce spolupracovat s kolegy z jiných oborů a s vládou, a to ve třech hlavních oblastech: bezpečnosti, životním prostředí a dostupnosti.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Bezpečnost silnic je vážným problémem. Každý den zahyne při nehodách souvisejících s automobilovou dopravou přes 3000 lidí. V zemích s nižšími příjmy jezdí jen polovina všech světových vozidel, ale dochází zde k více než 90% smrtelných nehod. Indie má čtyřikrát méně automobilů než Francie, avšak na tamních silnicích dojde k dvacetinásobně vyššímu počtu smrtelných nehod – to znamená osmdesátkrát více úmrtí na jeden automobil.

Bezpečnost se však zlepšuje. Přestože se počet vozidel v Evropě zdvojnásobil, počet úmrtí při autonehodách klesl na polovinu. Jedním z důvodů je zavádění technologií, jako jsou brzdy s antiblokovacím systémem, airbagy nebo elektronická kontrola stability. Dnes vyvíjené technologie by dokonce mohly smrtelné autonehody zcela eliminovat.

Jednou z takových inovací je autonomní řízení. Automobilky Renault a Nissan v současné době pracují na vzájemně se doplňujících technologiích, které dokážou předvídat, detekovat a odvracet střety. Díky tomu, že tato technologie snižuje stres spojený s řízením v hustém provozu a v neznámých lokalitách, je příslibem větší ochrany řidičů i chodců. Zvlášť velkou hodnotu má pro osoby s omezenou pohyblivostí, jako jsou starší či tělesně postižení řidiči.

U takto průlomových technologií to však nefunguje tak, že se jednoduše vyvinou a poté zavedou do praxe – potřebují vládní podporu ve formě uceleného souboru zákonů a regulací upravujících jejich používání. Máme-li tedy ještě za života dosáhnout cíle v podobě silnic s nulovým počtem smrtelných nehod, musíme už ve fázi raného vývoje zapojit do procesu politiky.

Automobilový průmysl může také zásadním způsobem přispět ke zlepšení životního prostředí. Aliance Renault-Nissan před patnácti lety vyhodnocovala ekologický dopad svých vozidel během jejich životnosti. Studie zkoumala dopad našeho využívání surovin, dopad výfukových zplodin na veřejné zdraví, a to zejména v přelidněných městských oblastech, a podíl na celkových emisích skleníkových plynů – z nichž 23% pochází z globálního automobilového průmyslu.

Na základě tohoto vyhodnocení pak aliance investovala více než 4 miliardy eur do technologií nulových emisí. Dnes jsme jedinou automobilovou skupinou, která masově vyrábí celou modelovou řadu automobilů a lehkých komerčních vozidel s nulovými emisemi. Společně Renault a Nissan prodaly na celém světě přes 100 000 takových vozidel – to je více než všichni ostatní velcí výrobci automobilů dohromady.

Širším úkolem je začlenit tato vozidla do efektivnější a čistší energetické sítě – například nahrazením stárnoucích uhelných elektráren vodní energií. Místní a státní vlády by navíc měly spolupracovat s automobilovým průmyslem na začlenění vozidel s nulovými emisemi do národní dopravní infrastruktury. Podaří-li se toho dosáhnout, věříme, že bude také možné, aby automobily měly v dohledné budoucnosti nulový dopad na životní prostředí.

Zlepšené zdraví a bezpečnost by však neměly (a nemusí) jít na úkor rozvojových zemí, jejichž občané touží po stejných plodech prosperity, jaké mají obyvatelé rozvinutých států už dlouho k dispozici. V roce 1999 představovaly Brazílie, Rusko, Indie a Čína pouhých 8% celosvětového prodeje automobilů; do roku 2012 dosáhl jejich společný podíl ohromujících 35% celosvětového prodeje. A tento poměr se bude dozajista dále zvyšovat.

Jedním z důvodů tohoto mimořádného růstu je skutečnost, že výrobci automobilů vyvíjejí dostupnější vozidla pro novou střední třídu, která hledí na náklady. Platforma CMF-A naší aliance, která vznikla a vyrábí se v Indii, vydláždí cestu mnoha dalším dostupným vozidlům po celém rozvojovém světě. Tyto pokroky stojí v popředí sílícího trendu směrem k „šetrným inovacím“, jenž se ve stále větší míře projevuje také na rozvinutých trzích.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Lze jen těžko docenit, jaký dopad má automobil v posledním století na náš politický, hospodářský, společenský a kulturní život. Celosvětové tržby automobilového průmyslu jsou vyšší než HDP všech světových ekonomik kromě pěti největších a automobilový sektor na celém světě zaměstnává přes 50 milionů lidí. Jeho budoucnost je úzce spojená s budoucností světové ekonomiky. Dnešním úkolem je inovovat automobil tak, aby i v nadcházejících desetiletích zůstal hrdým totemem svobody a bezpečnosti.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.