3

Cesta k automobilové bezpečnosti

TOKIO – Automobil – odedávna symbol svobody, postavení a úspěchu – stojí na rozcestí. Už déle než sto let umožňují automobily miliardám lidí cestovat dál, rychleji a efektivněji než kdykoliv dříve. Pomáhají táhnout velké světové ekonomiky a utvářejí naši moderní společenskou a kulturní krajinu. To vše si však vybírá daň: mimo jiné nehody, zácpy, znečištění či nepříjemnou závislost na ropě.

Naším úkolem je proto zvýšit přínosy a snížit (a nakonec eliminovat) škody, které naše automobily páchají, aby byla budoucnost motorové dopravy čistá, efektivní, bezpečná a dostupná všem. Má-li náš sektor zůstat nástrojem pokroku, musíme úzce spolupracovat s kolegy z jiných oborů a s vládou, a to ve třech hlavních oblastech: bezpečnosti, životním prostředí a dostupnosti.

Bezpečnost silnic je vážným problémem. Každý den zahyne při nehodách souvisejících s automobilovou dopravou přes 3000 lidí. V zemích s nižšími příjmy jezdí jen polovina všech světových vozidel, ale dochází zde k více než 90% smrtelných nehod. Indie má čtyřikrát méně automobilů než Francie, avšak na tamních silnicích dojde k dvacetinásobně vyššímu počtu smrtelných nehod – to znamená osmdesátkrát více úmrtí na jeden automobil.

Bezpečnost se však zlepšuje. Přestože se počet vozidel v Evropě zdvojnásobil, počet úmrtí při autonehodách klesl na polovinu. Jedním z důvodů je zavádění technologií, jako jsou brzdy s antiblokovacím systémem, airbagy nebo elektronická kontrola stability. Dnes vyvíjené technologie by dokonce mohly smrtelné autonehody zcela eliminovat.

Jednou z takových inovací je autonomní řízení. Automobilky Renault a Nissan v současné době pracují na vzájemně se doplňujících technologiích, které dokážou předvídat, detekovat a odvracet střety. Díky tomu, že tato technologie snižuje stres spojený s řízením v hustém provozu a v neznámých lokalitách, je příslibem větší ochrany řidičů i chodců. Zvlášť velkou hodnotu má pro osoby s omezenou pohyblivostí, jako jsou starší či tělesně postižení řidiči.

U takto průlomových technologií to však nefunguje tak, že se jednoduše vyvinou a poté zavedou do praxe – potřebují vládní podporu ve formě uceleného souboru zákonů a regulací upravujících jejich používání. Máme-li tedy ještě za života dosáhnout cíle v podobě silnic s nulovým počtem smrtelných nehod, musíme už ve fázi raného vývoje zapojit do procesu politiky.

Automobilový průmysl může také zásadním způsobem přispět ke zlepšení životního prostředí. Aliance Renault-Nissan před patnácti lety vyhodnocovala ekologický dopad svých vozidel během jejich životnosti. Studie zkoumala dopad našeho využívání surovin, dopad výfukových zplodin na veřejné zdraví, a to zejména v přelidněných městských oblastech, a podíl na celkových emisích skleníkových plynů – z nichž 23% pochází z globálního automobilového průmyslu.

Na základě tohoto vyhodnocení pak aliance investovala více než 4 miliardy eur do technologií nulových emisí. Dnes jsme jedinou automobilovou skupinou, která masově vyrábí celou modelovou řadu automobilů a lehkých komerčních vozidel s nulovými emisemi. Společně Renault a Nissan prodaly na celém světě přes 100 000 takových vozidel – to je více než všichni ostatní velcí výrobci automobilů dohromady.

Širším úkolem je začlenit tato vozidla do efektivnější a čistší energetické sítě – například nahrazením stárnoucích uhelných elektráren vodní energií. Místní a státní vlády by navíc měly spolupracovat s automobilovým průmyslem na začlenění vozidel s nulovými emisemi do národní dopravní infrastruktury. Podaří-li se toho dosáhnout, věříme, že bude také možné, aby automobily měly v dohledné budoucnosti nulový dopad na životní prostředí.

Zlepšené zdraví a bezpečnost by však neměly (a nemusí) jít na úkor rozvojových zemí, jejichž občané touží po stejných plodech prosperity, jaké mají obyvatelé rozvinutých států už dlouho k dispozici. V roce 1999 představovaly Brazílie, Rusko, Indie a Čína pouhých 8% celosvětového prodeje automobilů; do roku 2012 dosáhl jejich společný podíl ohromujících 35% celosvětového prodeje. A tento poměr se bude dozajista dále zvyšovat.

Jedním z důvodů tohoto mimořádného růstu je skutečnost, že výrobci automobilů vyvíjejí dostupnější vozidla pro novou střední třídu, která hledí na náklady. Platforma CMF-A naší aliance, která vznikla a vyrábí se v Indii, vydláždí cestu mnoha dalším dostupným vozidlům po celém rozvojovém světě. Tyto pokroky stojí v popředí sílícího trendu směrem k „šetrným inovacím“, jenž se ve stále větší míře projevuje také na rozvinutých trzích.

Lze jen těžko docenit, jaký dopad má automobil v posledním století na náš politický, hospodářský, společenský a kulturní život. Celosvětové tržby automobilového průmyslu jsou vyšší než HDP všech světových ekonomik kromě pěti největších a automobilový sektor na celém světě zaměstnává přes 50 milionů lidí. Jeho budoucnost je úzce spojená s budoucností světové ekonomiky. Dnešním úkolem je inovovat automobil tak, aby i v nadcházejících desetiletích zůstal hrdým totemem svobody a bezpečnosti.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.