4

Život v Uber městě

LONDÝN – Mais oui!Ale ano! Jak ví každý francouzský žák páté třídy, internet byl vynalezen v Paříži. Jmenoval se Minitel, což byla zkratka pro Médium interactif par numérisation d’information téléphonique, a jednalo se o síť čítající téměř devět milionů terminálů, které umožňovaly lidem a organizacím propojovat se mezi sebou a vyměňovat si informace v reálném čase. Minitel zaznamenal boom v 80. a 90. letech, kdy podporoval řadu různých onlinových aplikací, které předjímaly globální internetové šílenství. Poté začal pomalu upadat a nakonec byl vyřazen z provozu, neboť globální nadvládu získal „opravdový“ internet.

Minitel i internet byly založeny na vzniku digitálních informačních sítí. Strategie jejich zavádění se však diametrálně lišila. Minitel byl systém budovaný shora dolů; velký projekt spuštěný francouzskou poštovní službou a národním telekomunikačním operátorem. Fungoval dobře, avšak jeho nepružná architektura a patentované protokoly zákonitě omezovaly jeho potenciální růst a inovace.

Internet se naproti tomu vyvíjel zdola nahoru a podařilo se mu uniknout počátečním výzvám k regulaci ze strany telekomunikačních gigantů. Nakonec se z něj stal chaotický, ale revoluční „měnitel světa“, jak ho známe dnes (a také „dar od Boha“, jak se nedávno vyjádřil papež František).

Dnes se na obzoru rýsuje další technologická revoluce. Všeprostupující digitální sítě pronikají do fyzického prostoru a dávají vzniknout „internetu všeho“ – „inteligentnímu městu“ protkanému životodárnými vlásečnicemi sítí. A v různých částech světa se opět rýsuje široké spektrum implementačních modelů.