De 'creatieve vernietiging' aan het werk

OXFORD – De hele geschiedenis door heeft de technologische vooruitgang voor enorme rijkdom gezorgd, maar ook grote ontwrichtingen teweeggebracht. De staalindustrie van de Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld in de jaren zestig een grote verandering ondergaan, toen grote, geïntegreerde staalfabrieken geleidelijk aan door kleine fabrieken werden vervangen, waardoor de economische basis van steden als Pittsburgh, Pennsylvania, en Youngstown, Ohio verloren ging. De kleine fabrieken zorgden echter voor een enorme toename van de productiviteit en voor nieuwe soorten werk elders.

Het verhaal van de Amerikaanse staalindustrie is een illustratie van een belangrijke les over een proces dat door de econoom Joseph Schumpeter “creatieve vernietiging” is gedoopt: economische groei op de langere termijn betekent meer dan louter een toename van de productie in bestaande fabrieken; het betekent ook structurele veranderingen in de werkgelegenheid.

We kunnen een soortgelijk fenomeen waarnemen in de huidige revolutie op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT), die de meeste onderdelen van de moderne werkplek heeft beïnvloed, zelfs die onderdelen die niet rechtstreeks verband houden met computerprogrammering of software-ontwerp. Computertechnologieën hebben tot welvarende nieuwe bedrijven (en clusters van bedrijven) geleid, terwijl bepaalde fabrieksarbeiders overbodig zijn geworden en oudere fabriekssteden in verval zijn geraakt.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/PinhkJh/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.