0

Kapitalismus v nových šatech

MELBOURNE – Je celosvětová finanční krize příležitostí ke zformování nové podoby kapitalismu založeného na zdravých hodnotách?

Jak se zdá, právě to si myslí francouzský prezident Nicholas Sarkozy a bývalý britský premiér Tony Blair. Na pařížském sympoziu nazvaném „Nový svět, nový kapitalismus“ Sarkozy vykreslil kapitalismus vyrůstající z finanční spekulace jako „nemravný systém“, který „překroutil logiku kapitalismu“. Prohlásil, že kapitalismus si musí najít nové mravní hodnoty a akceptovat silnější úlohu vlád. Blair volal po novém finančním řádu založeném na „jiných hodnotách, než je maximální krátkodobý zisk“.

Je s podivem, jak svolně politici všech stran – dokonce i důrazní ideologičtí obhájci neregulovaných trhů – přijali myšlenku, že jakmile se dostanou do potíží banky a pojišťovny, je třeba, aby je stát finančně zachránil. S výjimkou malé skupinky ideologicky věrných obránců svobodného podnikání byl jen málokdo ochoten vzít na sebe rizika vyplývající z dopuštění krachu významných bank.

Kdoví jaké by to mělo důsledky? Mnoho lidí se obávalo masové nezaměstnanosti, přívalové vlny bankrotů, soudních příkazů k vystěhování pro miliony rodin, přetížení sociálních záchranných sítí až k prasknutí a snad i nepokojů a oživení politického extremismu, který během krize 30. let minulého století v Německu vynesl k moci Hitlera.