0

Morální bastardi kapitalismu

Nedávná odhalení, že řada firemních manažerů antedatovala své opce na nákup akcií, aby si zajistila přehnané náhrady, i když si jejich firmy vedly špatně, jsou pouze posledním z mnoha příkladů špatného podnikatelského chování. V éře promrhaných penzí a dávek pro řadové občany vedou obžerské finanční požitky pro vrcholové manažery cynickou veřejnost k otázce, co se to s velkým byznysem stalo.

Odpověď může být docela prostá: až příliš mnoho šéfů opustilo základní lidské hodnoty a osvojilo si slavné krédo Gordona Gekka z filmu Wall Street : „Chamtivost je dobrá.“

Stále větší počet výzkumných prací však dospívá k závěru, že chamtivost není vždy dobrá a že morální hodnoty jsou nutnou součástí podnikání. Gordonové Gekkové jsou dravci, kteří se vrhají po rychlém zisku. A přestože i oni hrají užitečnou roli, protože nutí ostatní hráče být neustále ve střehu a zvyšují efektivitu prostřednictvím konkurence, účastníci trhu se jim z převážné části vyhýbají a raději dělají obchody s Warreny Buffetty – tvrdými byznysmeny, o nichž je však známo, že hrají fér a vytvářejí dlouhodobé hodnoty.

Představme si cestu do nákupního centra, kde spotřebitelé nakupují zboží vyrobené a dovezené z celého světa. Tato decentralizovaná dodávka zboží funguje díky tomu, že zaměstnanci pracují dva týdny, než obdrží výplatní pásku, že si firmy navzájem nabízejí úvěrové linky a že jim banky poskytují překlenovací půjčky. Ačkoliv lidé provozují směnu už od zrodu civilizace, neosobní systém obchodování je pouze asi tisíc let starý. Pro případ krachu tohoto systému sice existují právní nástroje, avšak neosobní obchodování nemůže fungovat bez toho, že většina lidí sdílí hodnoty fair play a vzájemné spolupráce.