0

Kapitalismus a skepticismus

BALTIMORE – Jak každý nový den přináší zprávy o další státní výpomoci na Wall Street, ještě kolosálnější, než byla ta předchozí, čím dál silněji se vnucuje otázka: proč se americkému hospodářství daří za republikánských prezidentů tak bídně?

S fakty se těžko polemizuje; ba historické doklady jsou teď už tak neúprosné, že se zarputilí republikáni zřejmě začínají podivovat, zda v tom není nějaké prokletí. Za období, pro něž jsou snadno k dispozici moderní statistiky, demokraté předčí republikány téměř ve všech tradičních kritériích ekonomické výkonnosti (růst HDP na hlavu, nezaměstnanost, inflace, rozpočtové deficity).

Demokratům se dokonce zdařilo porazit republikány na jejich vlastním hřišti. Díky marnotratnosti současné Bushovy vlády (a uvážlivosti vlády Clintonovy) jsou teď průměrné federální výdaje jako podíl HDP v posuzovaném období za republikánských prezidentů vyšší než za demokratů.

Model republikánské nedostatečnosti se potvrzuje, když se k posuzování ekonomické výkonnosti využije výnosů z akcií a tím se časový záběr historické analýzy rozšíří. Od spuštění kompozitního akciového indexu Standard and Poor’s v roce 1926 byla odměna za vložení peněz na trh za dobu trvání funkčního období republikánského prezidenta asi o 16 procentních bodů nižší než u prezidentů demokratických. Slabší republikánská výkonnost zůstává nezlomným faktem, i když z analýzy vypustíme Velkou hospodářskou krizi a druhou světovou válku (v bláhové naději, že se ukáže, že šlo o ojedinělé zkušenosti).