0

Lze ještě zachránit Rozvojové cíle tisíciletí?

NOVÉ DILLÍ – Lhůta pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí (RCT) končí v roce 2015 a svět ví, že není na cestě ke splnění těchto cílů. Světoví lídři se proto sejdou na půdě Organizace spojených národů, aby provedli komplexní revizi s cílem domluvit se na takovém harmonogramu a rozvrhu činností, abychom se do cílové rovinky RCT dostali podle plánu.

V září roku 2000 jsem byl v OSN přítomen, když se světoví lídři sešli na Summitu milénia a přislíbili, že budou společně usilovat o to, aby lidstvo zbavili „ostudných a odlidšťujících poměrů krajní chudoby“ a aby „právo na rozvoj proměnili v realitu pro všechny“. Tyto přísliby zahrnovaly závazky ke zlepšení dostupnosti vzdělání, zdravotní péče a nezávadné vody pro nejchudší obyvatele planety, odstranění slumů, ukončení degradace životního prostředí, překonání nerovnosti pohlaví a léčbu HIV/AIDS.

Jde o ctižádostivý seznam, ale jeho vyvrcholením je cíl č. 8, který vyzývá ke „globálnímu partnerství pro rozvoj“. Tento cíl zahrnuje čtyři konkrétní mety: „otevřenou, předvídatelnou, nediskriminační obchodní a finanční soustavu založenou na pravidlech“, zvláštní pozornost pro potřeby nejméně rozvinutých zemí, pomoc pro rozvojové země ve vnitrozemí a malé ostrovní státy a národní a mezinárodní opatření, která budou řešit dluhové problémy rozvojových zemí.

Jádrem celé věci byla vlastně jedna veliká dohoda: zatímco primární zodpovědnost za splnění RCT ponesou samozřejmě rozvojové země, úkolem vyspělých zemí bude jejich rozvojové snahy financovat a podporovat.