Lze ještě zachránit Rozvojové cíle tisíciletí?

NOVÉ DILLÍ – Lhůta pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí (RCT) končí v roce 2015 a svět ví, že není na cestě ke splnění těchto cílů. Světoví lídři se proto sejdou na půdě Organizace spojených národů, aby provedli komplexní revizi s cílem domluvit se na takovém harmonogramu a rozvrhu činností, abychom se do cílové rovinky RCT dostali podle plánu.

V září roku 2000 jsem byl v OSN přítomen, když se světoví lídři sešli na Summitu milénia a přislíbili, že budou společně usilovat o to, aby lidstvo zbavili „ostudných a odlidšťujících poměrů krajní chudoby“ a aby „právo na rozvoj proměnili v realitu pro všechny“. Tyto přísliby zahrnovaly závazky ke zlepšení dostupnosti vzdělání, zdravotní péče a nezávadné vody pro nejchudší obyvatele planety, odstranění slumů, ukončení degradace životního prostředí, překonání nerovnosti pohlaví a léčbu HIV/AIDS.

Jde o ctižádostivý seznam, ale jeho vyvrcholením je cíl č. 8, který vyzývá ke „globálnímu partnerství pro rozvoj“. Tento cíl zahrnuje čtyři konkrétní mety: „otevřenou, předvídatelnou, nediskriminační obchodní a finanční soustavu založenou na pravidlech“, zvláštní pozornost pro potřeby nejméně rozvinutých zemí, pomoc pro rozvojové země ve vnitrozemí a malé ostrovní státy a národní a mezinárodní opatření, která budou řešit dluhové problémy rozvojových zemí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Oq3WoMZ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.