18

Může Islámský stát sjednotit Evropu?

MNICHOV – Během finanční krize severní členové eurozóny zachránili své protějšky na jihu poskytnutím obřích finančních výpomocí a podporou slibu Evropské centrální banky, že euro zachrání za každou cenu. Když však nedávno Německo požadovalo systém kvót k řešení masivního přílivu uprchlíků, jeho partneři takovou solidaritu neprojevili. Konečně, když teď Francie otřesená pařížskými útoky vyhlásila válku Islámskému státu, ostatní evropské země krčí rameny, mumlají kondolence a tiše doufají, že konfliktu budou ušetřeny.

Plyne z toho zřetelný závěr: Evropa udělala značný pokrok na cestě k fiskální unii, leč unii politické zůstává velmi vzdálena.

Půlstoletí od založení společného trhu a 15 let od zavedení jednotné měny Evropě stále schází sjednocené policejní síly a společná zahraniční politika. Snad největší problém tkví v tom, že EU je stále domovem 28 armád s 28 náčelníky štábu, svázaných jen volně v rámci NATO.

Někteří evropští lídři – včetně francouzského prezidenta Françoise Hollanda a předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera – působí dojmem, že je tato skutečnost nechává v klidu. Prohlašují, že by Evropa zavedením společných programů pojištění depozit, jednotného rozpočtu, eurobondů, většího sdílení rizik a sjednoceného systému dávek v nezaměstnanosti měla dále uspíšit pokrok směřující k fiskální unii.