1

Lze terorismus vyřešit?

Terorismus bude pro rok 2006 nejspíš stejně určující jako pro všechny ostatní od roku 2001. Jednou historici první roky jedenadvacátého století zřejmě označí za „věk terorismu“. Jako v každé nové éře stále ještě úplně nechápeme, co se děje a proč. Přestože si většina světa problém uvědomuje, existují velice odlišné názory na jeho příčiny i řešení.

Víme tolik: terorismus vzniká ze vzteku a frustrace. Radikálové využívají nemožnosti dosáhnout politických cílů jako motivace k fanatickému jednání a jako ospravedlnění podob násilí, jež se jinak považují za nepřijatelné. Kromě tohoto základního faktu ale panuje méně shody už v tom, proč v některých případech vztek a frustrace k terorismu vedou, v jiných však nikoli. Navíc existují dva široké myšlenkové proudy ohledně toho, jak správně reagovat, když extremistické násilí vyvolávají.

Jeden myšlenkový proud věří, že moderní terorismus vymýtit nelze nebo že by cena za jeho vymýcení byla nepřijatelně vysoká. Pro tuto skupinu je jedinou logickou politikou „přečkat bouři“ ukončováním politik, které zesilují vztek a frustraci, a zlepšováním zpravodajských služeb a obrany.

Druhý myšlenkový proud má za to, že terorismus lze vymýtit, jestliže odstraníme jeho elementární příčiny. Paradoxně mezi jeho stoupence patří jak George W. Bush, tak Usáma bin Ládin. Podle bin Ládina a těch, kdo sdílí jeho myšlenky, vztek a frustrace v islámském světě pramení z vnější represe a vykořisťování muslimů. Až represe skončí, terorismus rovněž ustane. Do té doby jsou v boji proti mocnému a podlému nepříteli oprávněné všechny prostředky. Terorismus je pro bin Ládina a jeho spojence jedinou metodou, jak Západ účinně zasáhnout. „Je dovoleno,“ prohlašuje bin Ládinův spojenec v Iráku Abú Músa Zarkáví, „prolévat krev bezvěrců.“