Lze terorismus vyřešit?

Terorismus bude pro rok 2006 nejspíš stejně určující jako pro všechny ostatní od roku 2001. Jednou historici první roky jedenadvacátého století zřejmě označí za „věk terorismu“. Jako v každé nové éře stále ještě úplně nechápeme, co se děje a proč. Přestože si většina světa problém uvědomuje, existují velice odlišné názory na jeho příčiny i řešení.

Víme tolik: terorismus vzniká ze vzteku a frustrace. Radikálové využívají nemožnosti dosáhnout politických cílů jako motivace k fanatickému jednání a jako ospravedlnění podob násilí, jež se jinak považují za nepřijatelné. Kromě tohoto základního faktu ale panuje méně shody už v tom, proč v některých případech vztek a frustrace k terorismu vedou, v jiných však nikoli. Navíc existují dva široké myšlenkové proudy ohledně toho, jak správně reagovat, když extremistické násilí vyvolávají.

Jeden myšlenkový proud věří, že moderní terorismus vymýtit nelze nebo že by cena za jeho vymýcení byla nepřijatelně vysoká. Pro tuto skupinu je jedinou logickou politikou „přečkat bouři“ ukončováním politik, které zesilují vztek a frustraci, a zlepšováním zpravodajských služeb a obrany.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/6PLihvx/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.