7

Je načase Írán otestovat

NEW YORK – Většina debat o tom, jak se vypořádat se snahou Íránu vyvinout potenciál jaderných zbraní, se zaměřuje na dvě možnosti. První je spoléhat na odstrašování a smířit se s Íránem, který má malý jaderný arzenál nebo si jej dokáže během krátké doby sestavit. Druhou je zahájit preventivní vojenský úder zaměřený na zničení kritických částí íránského programu a zadržení jeho pokroku odhadem alespoň o dva roky.

Teď se ale objevila třetí možnost: dojednání určitého stropu pro jaderný program, který by pro íránskou vládu nebyl příliš nízký a pro Spojené státy, Izrael a zbytek světa zase příliš vysoký.

Ve skutečnosti se tato možnost objevuje už roky – zazněla už v několika kolech jednání. Co se však změnilo, je kontext. Přitom právě změny kontextu mohou mít zásadní význam, jelikož o výsledku přímých rozhovorů téměř vždy rozhoduje, co se stane mimo jednací stůl.

Nejdůležitější jednotlivou změnou v kontextu je rychle se zhoršující stav íránského hospodářství. Četné finanční a ropné sankce, jež byly v posledních měsících a letech zavedeny, začínají bolet. Jsou koncipovány tak, že nekomplikují íránský jaderný program přímo, ale spíše zvyšují cenu, již íránští vůdci musí platit za uskutečňování svých jaderných ambicí. Uvažovalo se (či spíše doufalo), že bude-li vedení Íránu nuceno volit mezi přežitím režimu a jadernými zbraněmi, zvolí to první.