1

Bezpečná jízda pro rychlé společnosti

MONTREAL – Jako mrtvé úhly se v automobilu označují ty části vozovky, na které není vidět žádným zpětným zrcátkem. Řidič si na ně musí dávat neustále pozor – a mít se na pozoru před potenciálně smrtelným nebezpečím, které se v těchto místech může ukrývat.

Také firmy mohou mít mrtvé úhly – a ty mohou být neméně nákladné, pokud firmy přehnaně investují do riskantních projektů nebo nevyužijí rýsujících se příležitostí. Úspěšní lídři dbají na to, aby identifikovali mrtvé úhly svých firem a zaváděli mechanismy, které zajistí, že tyto mrtvé úhly nezpůsobí žádnou škodu.

Jednou z běžných příčin mrtvého úhlu firmy je zaujatost v úsudku. Ta vyvstává v okamžiku, kdy vedoucí manažeři mají příliš úzký pohled na svůj obor, podceňují schopnosti svých konkurentů nebo nevidí, jak se mění konkurenční krajina.

Dobrým příkladem firmy, která kvůli tomuto typu mrtvého úhlu utrpěla ztráty, je Nestlé. Tato švýcarská nadnárodní společnost se desítky let striktně definovala jako jedna z čelních světových potravinářských společností. Sama si vytvořila omezení, v jehož rámci prodávala relativně úzký sortiment výrobků. Teprve v roce 2010 předefinoval generální ředitel Paul Bulcke firmu Nestlé jako společnost specializovanou na „výživu, zdraví a wellness“. Bylo to geniální strategické rozhodnutí, které firmě umožnilo nabídnout desítky nových produktových řad a služeb.