0

Bushova pseudokonzervativní revoluce

Ať nahlížena z libovolného objektivního pohledu, administrativa prezidenta George W. Bushe nahání hrůzu. Vládní úředníci, hluční a zcela pohlcení úzkoprsou stranickostí, zradili cíle konzervativní ideologie, neboť rozložili zkušenostmi prověřené instituční základy americké hospodářské prosperity i světové bezpečnosti.

Vezměte hospodářskou politiku a úmyslné porušení rovnováhy dlouhodobých financí vlády USA. Záměrem očividně bylo vyostřit finanční krizi sociálního státu a dosáhnout trvalého snížení vládního přerozdělování majetku. Ovšem rozbít vejce ještě neznamená připravit omeletu: Bushovy ohromné (a stále rostoucí) fiskální deficity se staly stimulem tak nanejvýš pro vznik nervozity ohledně dlouhotrvajícího zpomalení tvorby kapitálu, spotřeby domácností a hospodářského růstu.

Fiskální politika je pochopitelně pouze špičkou ledovce. Korejští oceláři by se mohli ptát, kam se poděla historická oddanost Republikánské strany volnému obchodu. Africké zemědělce by zase mělo udivovat, jak je možné, že právě Bush - nikoliv nějaký levicový Demokrat - zrušil arcikonzervativní výdobytek, na který byl Newt Gingrich tak pyšný: částečnou reformu zemědělských dotací.

Bezpečnostní politika Bushovy administrativy je více než hrozivá - vypůjčíme-li si jedno z dnes nečastějších prezidentových slov, je děsivá. V současnosti se lidé důvěrně propojení s administrativou snaží přesvědčit novinářskou elitu, že Bush v záležitosti programů jaderných zbraní Saddáma Husajna veřejnost neklamal. Doufají, že Američané zapomenou na všechny ty přehnaně sebejisté předpovědi snadného vojenského vítězství a nadšených davů zasypávajících americké a britské vojáky květinami.