0

Bush seje vítr

Nejotřesnějším výrokem reagujícím na následky hurikánu Katrina byla poznámka prezidenta George W. Bushe na adresu protizátopových hrází, jež chrání New Orleans: „Myslím, že prolomení hrází nikdo nepředvídal“. New Orleans je město z velké části pod úrovní hladiny moře a je nezbytné jej před záplavou chránit protizátopovými hrázemi. Obavy, že by se hráze mohly prolomit během silného hurikánu byly široce rozšířené mezi vědci, inženýry a experty na připravenost na mimořádné události. Bush přesto o těchto obavách zjevně nevěděl, a to ani několik dní poté, co hurikán hráze zničil a město zaplavila voda.

Projevuje se tu prostý fakt, který nesporně přesahuje tento konkrétní hurikán, ba i tohoto konkrétního prezidenta. V americké politice existuje hluboká propast mezi vědeckými poznatky a politickými rozhodnutími. Bush za to nese značnou zodpovědnost. Prokázal, že co se týče vědy je jedním z nejhůře informovaných amerických prezidentů – a jedním z neochotnějších udělat z vědy politikum.

V posledních měsících Bush podkopal biologické teorie evoluce ve prospěch křesťanských fundamentálních dogmat. Pohrdá vědami o klimatu a veřejném zdraví, když jsou v rozporu s přesvědčeními – a zájmy – jeho hlavních přívrženců. Stručně řečeno, dosavadní Bushův výkon v oblasti politického přístupu k vědě je mizerný.

Klimatologové už celá léta varují, že globální oteplování způsobované emisemi skleníkových plynů v důsledku lidské činnosti povede ke vzniku mimořádnějších bouří. Třebaže neexistuje vědecký postup, jímž by bylo možné konkrétní hurikán, jako byla Katrina, připsat dlouhodobému trendu – v tom smyslu, že Katrina mohla být nešťastnou okolností, nikoli projevem lidmi vyvolané změny klimatu –, energie hurikánů po celém světě zřetelně roste.