7

Cesty k trvale udržitelné energii

NEW YORK – Nejjistějším tipem na budoucnost energie je potřeba nízkouhlíkových energetických dodávek. Kolem 80% dnešní světové primární energie je založeno na uhlíku: na uhlí, ropě a zemním plynu. Do poloviny století se budeme muset přeorientovat na energii s nulovým nebo nízkým obsahem uhlíku. Velkými otázkami zůstává, jak a kdy k tomu dojde.

Pro nízkouhlíkovou primární energii se nabízejí tři možnosti: obnovitelná energie, jako jsou větrná, sluneční, geotermální a vodní energie plus biomasa, za druhé jaderná energie a za třetí zachycování a odlučování uhlíku, což znamená výrobu energie s využitím fosilních paliv při současném zachycování vznikajících emisí CO2 a ukládání uhlíku na bezpečné místo v podzemí.

Existují tři přesvědčivé důvody, proč by měl svět přejít na nízkouhlíkovou energii. Za prvé vyšší hladina CO2 okyseluje světové oceány. Setrváme-li v současném trendu, zničíme nakonec obrovské množství mořského života a silně poškodíme potravní řetězce, na které se spoléháme.

Za druhé CO2 nebezpečně mění světové klima, jakkoliv by velké ropné společnosti byly rády, kdybychom tomu nevěřili. (Stejně tak vynakládaly tabákové firmy ohromné částky na politický lobbing a falešnou vědu, aby popřely spojitost mezi kouřením a rakovinou plic.)